Yönetim Kurulu

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Kurucusu ve İstanbul Kültür Üniversitesi  Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi  Fahamettin Akıngüç

İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamlayan Fahamettin Akıngüç, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur. 1950-58 yıllarında inşaat mühendisliği yapmıştır. 1960 yılında Kültür Kolejini kurmuştur. Kültür Kolejinin  müdürlüğünü yaptığı 12 yıl boyunca eğitimde bir çok ilki gerçekleşmiştir.

Kültür Kolejinin eğitime ara verdiği 1978 yılında YA-BA’yı (Yayın Basım Eğitim Araç ve Gereçleri Şirketi) kurmuştur. Bu şirketin yöneticisi olarak, çocuk kitapları ve ilkokullara yönelik ‘Ünitelerle Beşyıl Dergisi’ (1980-1993) ile ‘Üniversiteye Giriş İçin Basamak’ dergisini (1981-1985) yayımlamıştır.

1980 yılında Kültür Kolejini yeniden açmıştır. Bu yeni yapılanmada Fahamettin Akıngüç, Kültür Koleji Genel Müdürü olarak görev almıştır. Aynı dönemde, Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 1986’da ‘Yaşadıkça Eğitim’ dergisinin yayımlanmasını başlatmıştır. 1989 yılında ise ailesi ile birlikte Kültür Eğitim Vakfı’nı (KEV) kurmuştur. KEV tarafından finanse edilen İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürütmüştür. 1990 yılında Kültür Kolejinin 30. Yıl kutlamasında yaptığı konuşmada

"Eğitimci olmak bir yaşam biçimidir. Bugüne kadar böyle yaşadım. Bundan sonrası içinde daha güzel, daha verimli, daha mutlu bir yaşam biçimi düşünemiyorum."

diyen Fahamettin Akıngüç 1997 yılından bugüne  İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Onursal Başkanı olarak eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı:
Ful Akıngüç 


İlk ve Orta öğrenimini Kültür Kolejinde  tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-İstatistik Bölümünden mezun olmuştur. Control Data Institute-Londra’da Bilgisayar ve Programlama konusunda lisansüstü eğitim görmüştür. NCR Bilişim Sistemleri A.Ş. firmasında üç yıl, BİM-SA A.Ş Akbank Otomasyonunda 2 yıl çalıştıktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak Kültür Kolejinde çalışmaya başlamıştır.  Kültür Koleji’nde, Eğitim ve Yönetim Bilgisayar Sistemi’ni kurmuş ve Bilgi İşlem Merkezini oluşturmuştur.

1998 yılında öğretime başlayan Kültür2000 Kolejinin kuruluş çalışmalarını yürütmüştür.

2000 yılından beri ‘Türkiye Özel Okullar Birliği’ nde Yönetim Kurulu üyesi ve son 2 yıldan beri de Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak Türk Eğitim Sisteminin gelişmesi, daha nitelikli bir yapıya kavuşması için görev üstlenmiştir.

Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, İcra Kurulu Üyeliği/Başkanlığı, gibi görevleri üsltlenmiş olup halen İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca İKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır.

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Lale Akıngüç

Lale Akıngüç İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kültür Kolejinde tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi İngilizce Bölümü’nü bitirdi. İngiltere’ye giderek dil öğretimi konusundaki çalışmalarını sürdürdü. Kültür Koleji İlköğretim Okulunda İngilizce Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı yaptı.

Özellikle eğitim yönetimi, yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi, sekiz yıllık ilköğretim ve okulöncesi eğitim konularında yoğun olarak çalıştı. Eğitimin önemi ve ülkemizin okul öncesi okullaşma oranına destek verebilmek amacı ile Kültür Anaokullarının kuruluş çalışmalarını yürüttü.

1997 yılından beri genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği/başkanlığı yapmış olup halen İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Bahar Akıngüç Günver


İlköğrenimini Kültür Koleji, ortaöğrenimini Robert Kolej’de tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. California State University’de, ‘Eğitim Yönetimi’ alanında yüksek lisans derecesi almıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Davranışları Bilimleri Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. 2005 yılında Harvard Üniversitesi Okul Liderliği Sertifika Programı’na katılmıştır. Kültür Fen Lisesi kuruluş çalışmalarını yürütmüş ve bu okulda matematik öğretmenliği ve müdürlük yapmıştır. KÜGEM (İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Geliştirme Eğitim Merkezi) kuruluş ve yürütme çalışmalarında görev almıştır.

Genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük yapmış olan Dr. Bahar Akıngüç Günver, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevinin yanısıra İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaşadıkça Eğitim Dergisinin yayın yönetmenidir.