Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Okullarımızda uygulanmakta olan sınavlar, ders içi etkinlikler, performans ödevleri, sunumlar, projeler gibi ölçme araç ve tekniklerinin sonuçlarını saptamak, yorumlamak yoluyla yetkinliğin artırılması, ölçme ve değerlendirmenin ana konularındandır.

Dolayısıyla ölçme ve değerlendirmenin amaçları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

• Öğrenci başarısını gözlemlemek,

• Öğretmenin başarısını izlemek,

• Okulun başarısını gözlemlemek,

• Öğretim sürecinin verimliliğini artırmak,

• Ulusal ve uluslararası sınavlar karşısında öğrenci ve okul başarısını raporlaştırmak,

• Öğretmen, yönetici ve anne–babalara bilgi vermek.

Öğrencinin öğrenmesinin değerlendirilmesi, başarıyı ölçen bir veya birden fazla tekniğin kullanılmasını gerektirir. Fakat eğitimde değerlendirme, tek tek tekniklerin bir araya gelmesinden çok daha fazla bir anlam içerir. Verimli bir öğretim sisteminde oldukça kritik rol oynayan değerlendirme, öğrenme sürecinde hedef ve kazanımların belirlenmesi ile başlar ve belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının saptanmasıyla sürer. Bu veri ve bilgilerden yararlanılarak, eksik yanları giderici, güçlü yanları pekiştirici önlemleri uygulamakla son bulur.