ARGE

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları’nda, Eğitim Araştırma Geliştirme ve İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürlüğü, aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yürütür:

 

 • Kurumda bir ‘Süreç Yönetimi Modeli’ oluşturmak ve uygulanmasına rehberlik etmek.
 • Okulların stratejik planlarını hazırlamak ve ilgililerle çalışarak güncelleştirmek.
 • Kurumsal stratejilerin birim, bölüm ve zümrelere yayılımını sağlamak.
 • Performans göstergeleri aracılığıyla okul, birim, bölüm ve zümrelerin performansının düzenli olarak izlenebileceği bir sistem kurmak, performansı izlemek ve göstergeleri güncelleştirmek.
 • Okulların niteliğine bağlı olarak özgün eğitim ve öğretim projeleri üretmek, uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını izlemek.
 • Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri için KÜGEM adı verilen Kültür Geliştirme ve Eğitim Merkezi kapsamında hizmet içi eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve izlemek.
 • Öğretmenin sınıf yönetimi becerilerini geliştirecek uygulamalar planlamak, yürütülmesine rehberlik etmek ve raporlaştırmak.
 • KÜGEM kapsamında velilere yönelik çeşitli eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve izlemek.
 • Veli, öğrenci, çalışan ve toplum memnuniyeti araştırmalarını hazırlamak, yürütmek ve raporlaştırmak.
 • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışanların nitelik ve yetkinliklerini saptamak ve raporlaştırmak.
 • Okulların akademik hedeflerini belirleme çalışmalarına rehberlik etmek ve bunları gözden geçirmek.
 • Kurumsal gelişim planları hazırlamak, yürütülmesine rehberlik etmek ve sonuçlarını izlemek.
 • 3 aylık periyotlar halinde yayınlanan, ‘Yaşadıkça Eğitim’ dergisini yönetmek ve yayınlanmasını sağlamak.