NEDEN KÜLTÜR

GELECEĞİN BİREYLERİNİ İHTİYAÇ DUYDUKLARI DONANIMA GÖRE YETİŞTİREBİLEN “KÜLTÜR”

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları, ilerici ve yenilikçi vizyonuyla 1960’tan beri kaliteli eğitim hizmeti sunmaya devam ediyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerinde ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda eğitim-öğretim yapan Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji güçlü akademik programı ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencileri 58 yıllık deneyimiyle geleceğe hazırlıyor. “Kültür”lü yöneticiler, öğretmenler ve tüm diğer çalışanlar kalite bilincine önem verirler. “Öğrencinin yüksek akademik başarısı, üst eğitim kurumuna, bir mesleğe ve yaşama hazırlanmasında yetkinlik, hizmette ve eğitim niteliğinde sürekli iyileşme ve yenilikçi yaklaşım; misyon ve vizyona ulaşma çabasında kararlılık; liderlik, takım çalışması ve işbirliği, özdenetim, kendini geliştirme ve mükemmeli aramada öncülük demektir.”
 

Biriz Kutoğlu

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü

Okul seçimi, çocuğun yaşantısına yön veren en temel, en hassas ve üzerinden önemle durulması gereken konulardan biri. Bu noktada içinde bulunduğumuz dönemi ve bundan 20-30 yıl sonrasını düşünmek gerekiyor. 21.yy; dijital devrimin yaşandığı, dünyada küreselleşmenin etkilerinin çok güçlü bir şekilde hissedildiği, kaynakların tükendiği, neredeyse yeni dünya düzenine geçiş diyebileceğimiz bir dönem…İşte bu zorlu dönemde ve bilmediğimiz bir gelecekte var olabilecek bireyleri yetiştirebilmek ve bunun için doğru seçimi yapabilmek çok önemli. İyi bir yabancı dil eğitimi, üst düzey düşünme becerilerinin kazanılması, girişimcilik, yaratıcılık ve iletişim becerilerinin yaşamın günlük bir parçası haline gelmesi olmazsa olmazlar arasında.  İşte bunları sunabilen okullar, geleceğin bireylerini ihtiyaç duydukları donanıma göre yetiştirebilenler olacaktır.
 

Kültür Koleji ve Kültür2000 Kolejinde, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bireysel özelliklerinin temel alındığı bir eğitim süreci planlanır. Bu amaçla, eğitim programları alışılmış yapılardan uzak, öğrenmenin öğrenileceği ve yaşam becerilerinin kazanılacağı şekilde geliştirilmiştir. Anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilere inovatif bakış açısı kazandırılarak yaratıcılık, üretim ve girişimcilik kültürünün daha da ileriye taşınması hedeflenir. Bu doğrultuda Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji teknolojik gelişmeleri takip eder, öğrencilerin analitik düşünme, tasarlama, üretme ve girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik imkanlar sunar. Düşünüp sorgulayan bireyler ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen okullarımız kampüs içinde İnovasyon ve bilim merkezlerini hayata geçirmiştir. Bu, Türkiye’de bir özel okulun kurduğu ilk fen lisesi. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji bilim ve teknoloji ile şekillendirilmiş inovasyon çağında daha üretken nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.
 


 

FEN LİSELERİNDE “FEN OKUR-YAZARLIĞI TEMELLİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ”

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Fen Liselerinde, 9. sınıfta haftada 7 saat İngilizce dersi yapılır. Fen okur - yazarlığının baskın okul kültürünü oluşturması sebebiyle, İngilizce dersleri “öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarına ve projelerine fayda sağlayacak” içerikte yapılır.
 

LİSE VE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARINA HAZIRLIK

Liseye ve üniversiteye giriş için yapılan ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları; ek dersler, kamplar, bireysel dersler, deneme sınavları, geliştirme pekiştirme çalışmaları, hafta sonu hazırlık kursları ile aktif bir şekilde sürdürülür. Ulusal sınavlara hazırlık koordinatörlüğünün geliştirdiği programı kapsamında öğrenciler ve veliler için düzenli olarak bilgilendirme toplantıları, sınav sonuç analizleri, sınav taktikleri, sınav kaygısı konularında çeşitli çalışmalar yapılır.
 

  1. AKADEMİK BAŞARI İZLEME PROGRAMI

Liseye Geçiş Hazırlık Ders Saatleri

Ortaöğretime Geçiş Kamp Programları

Bireysel Dersler

Sınavlar (Deneme Sınavı  / Kazanım Değerlendirme Sınavı/ABİS/ Bölüm Sınavları / Kültür Deneme / Özdebir Sınavları)

Geliştirme Pekiştirme Çalışmaları

Öğrenci-Öğretmen Görüşmeleri

Grup Çalışmaları

Hafta Sonu Hazırlık Kursları

Değerlendirme

 

  1.  ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
  2. REHBERLİK ÇALIŞMALARI

     

4 Çeyrek Dönem, Günde 9 Ders Haftada 45 Saat Program, Hafta Sonu Kursları İle Güçlü Akademik Sistem…

 

Öğrencilerin, dünya gündemine damgasını vuran bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde rol almalarını sağlamak,  onlara bilimin, sanatın ve sporun kendine özgü atmosferi içinde “kültürel ve evrensel” bir farkındalık kazandırmak Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji için çok önemlidir.

Fen Liseleri ve Proje Sınıfları

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Fen Liselerindeyoğun sayısal ders programı uygulanır. Eğitimde inovasyon, ancak bilim ve teknolojik değişimlerin takip edildiği, gerekli alt yapının sağlandığı,  proje ve araştırmaya dayalı öğrenme ile multidisipliner laboratuvar uygulamaları sayesinde gerçekleşebilir. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Fen Liselerinde öğrenciler laboratuvar uygulamalarında STEM eğitim etkinlikleri yaparak sadece sorgulamaya dayalı öğrenmeye dayalı değil, aynı zamanda karşılaştığı problemlerle baş edebilme yeteneği ve yaratıcılıklarının da geliştiği projeler ortaya koyarlar. Öğrencilerin, fizik, kimya, biyoloji alanlarında Arduino uygulamalarını kullanarak fen bilimleri ve bilişim teknolojileri alanında başarılarını arttırmaları amaçlanır.
 


 

SELİN TATAROĞLU

KÜLTÜR KOLEJİ FEN LİSESİ MÜDÜRÜ


Uygulama Ve Üretim Odaklı Fen Lisesi Eğitimi

Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencileri; fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerini kampüsteki gelişmiş laboratuvar olanakları, bilim ve inovasyon merkezlerinde proje ve araştırmaya dayalı disiplinlerarası bir eğitim sistemi içinde görürler. Mezunlarının yüzde 50’sinin mühendislik, yüzde 40’ının tıp ve sağlık bilimleri, yüzde 10’unun ise sosyal bilimler alanlarında yükseköğrenimlerine devam eden öğrenciler, 4 yıllık fen lisesi eğitimi süresince İstanbul Kültür Üniversitesi danışmanlığında 200’e yakın deney yapar, ürettiği projelerle TÜBİTAK ve uluslararası yarışmalara aktif olarak hazırlanır.

Fen Lisesinin 25.Yıl İnteraktif Dergisi için Tıklayınız.

 


 

ÖZGÜR ÖZMERAL

KÜLTÜR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ


Yabancı Dilde Eğitim Veren ve Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Kültür Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerine, vereceği ortak bir genel kültür ile, kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yapma gücü kazandırmak, ayrıca ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ve yaşama hazırlıyor. Öğrencilerinin, düşünsel, duygusal ve bedensel yeterliliklerini en üst düzeyde geliştirmeyi, onları çağdaş değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Kültür Koleji Anadolu Lisesi hazırlık sınıfında 24 saat İngilizce dersi ile birlikte hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri İngilizce yapılıyor.  Lise eğitiminin ilk yıllarından itibaren fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri, eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden mezun öğretmen kadrosu ile İngilizce olarak aktif bir biçimde işleniyor.
 


ÖĞRENCİLERİMİZ PROBLEM ÇÖZEBİLME YETENEĞİNİ GELİŞTİRİYORUZ…

Anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencilerinin sosyal sorumluluk hakkında bilgilendirme, deneyimlendirme ve sosyal sorumluluğu davranışa dönüştürmeleri konusunda gerekli eğitimi almaları sağlanıyor. Günümüzde sosyallik, evrensellik ve sorumluluk ortak üretim geliştirme noktasına taşınmıştır. Bu yüzden CERN’de yapılan bir deney lise öğrencilerimizin gündemini oluşturmakta; yapılan bir projenin hedefi artık Nobel’e ilk adım olarak tasarlanmaktadır. Dolayısıyla sosyal sorumluluk projeleri okullarımızda bilimin ve kültürün uzantıları olarak geleceğin vizyonunda yerlerini edinmiş durumdadır. Sosyal sorumluluk, öğrencilere belki de hayatları boyunca hiç karşılaşmayacakları bir ortamda bulunmayı; kendilerine ait olmayan bir problemi çözmeyi ya da güçlerinin yetmeyeceğini düşündükleri evrensel bir soruna karşı birey olarak davranış sergileyebilmeyi öğretir. Bu projeler sayesinde öğrenciler belki de ilk kez kendi güçlerinin farkına varırlar. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji olarak bizler de, bu projeler sayesinde toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirme fırsatı bulup ve öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olarak yakın ya da uzak çevrelerinde yaşanan bir  duruma karşı çözüm üretme becerilerini destekliyoruz.
 


 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayınız.

Kültür Koleji - Ataköy 0212 559 04 88