BİLİM

Kültür Kolejinde öğrencilerin, küreselleşen dünya içinde doğru yerde ve doğru biçimde yer almalarını sağlayabilecek bir yaşam biçiminin oluşturulması, öğrencilerin bu doğrultuda yönlendirilmesi amaçlanır.

Öğrencilere çağdaş bilimsel bir bakış açısı kazandırmak, yorumlama ve tartışma becerisi edindirmek Kültür Eğitim Kurumlarının temel hedeflerindendir.