Kültür Müzesi

Kültür Koleji, 59 yılı 59. yılda anlatan, nesillerin birbirine aktardıklarını daha somut ve görsel hale getiren ve bir eğitim aracı olarak hem öğrencilerine, hem de içinde bulunduğu topluma hizmet edecek bir  "Müze" kurdu.

Kültür Kolejliler olarak neden böyle bir müze kurma girişiminde bulunduk;

- Kültür Kolejinin 62 yıl süreyle varoluşundaki temel değerleri ve yaşanmışlıkları genç nesillere aktarmak istedik. Özellikle yıl itibarıyla baktığımızda üç nesilin okuma şansı yakaladığı bir kurumda büyükanne ve büyükbabalarının öykülerini genç nesille paylaşmak, kuşakların birbirini tanımasına olanak sağlayacağını düşündük.

- Her geçen gün bireyselliğin egemenliğini arttırdığı bir dönemde, öğrencilerimizin bir sosyal topluluğun parçası olduklarını hissettirecek , okula ilişkin aidiyet duygularının gelişmesine yardımcı olmanın yolu kendi okul tarihlerini öğrenmekle mümkündür görüşünü benimsedik.

- Uzun yıllardır bir Ataköy yerleşkesi olarak Ataköylü insanlara kültürel bir hizmet sunmak istedik.

- Klasik müze anlayışından uzaklaşarak 21. Yüzyıl insanına hizmet eden modern müze anlayışının öncülerinden biri olarak, öğrenmeyi kolaylaştıran ve kalıcı kılan interaktif öğrenme olanağı yaratıcı çalışmalar yapmak istedik.

Bu doğrultuda, 62 yıllık okulun tüm öğrencilerinden toplanan materyallerle hem Kültür Müzesi kuruldu hem de bir yandan Eğitim Müzesi halinde ilk adım atılmış oldu. 62 yılda, Türkiye ve dünyada olan olaylar, yenilikler ve gelişmeler de bir tarih şeridi halinde sunuluyor.