İKÜ İşbirliği

İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları arasında yıl boyunca devam eden sinerjiyi; “Veli, Öğretmen ve Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar” başlığı altında toplamak mümkündür.

Yıl boyunca sürdürülen bu işbirliği, İKÜ öğretim üyeleri tarafından “anne babaların” bilinçlenmelerine ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik eğitim seminerleriyle sağlanır. İKEK ailesi olarak velilerimizi her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel çalışmaların içinde görmek en önemli hedeflerimizdendir. Bu amaçla velilerimiz İKÜ Akıngüç Oditoryumu’nda düzenlenen her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerden de yıl boyunca ücretsiz yararlanabilmektedirler.

Öğretmenlerimize yönelik yapılan çalışmalarda “eğitim ve sürekli gelişme” anlayışı vazgeçmediğimiz iki unsurdur. İKEK öğretmen kadrosu, İKÜ öğretim üyelerinden düzenli olarak süpervizör (gözetici) desteği alır ve okulda yürütülen tüm çalışmaları bilimsel temellere dayandırarak öğrencilerimize sunar. Ayrıca “sürekli eğitim” kapsamında yıl boyunca öğretmenlerimize yönelik verilen hizmetçi eğitim seminerlerinin de büyük bir kısmı yine İKÜ akademisyenleri tarafından sağlanır.

İKÜ-İKEK iş birliği çalışmaları kapsamında öğrencilerimize yönelik yapılan çalışmalar da çok boyutludur ve öğrenim süresinin tamamını kapsar. Bu çalışmaların büyük bir kısmını öğrencilerimizin “mesleki rehabilitasyonu” ve “gelecek planlaması” oluşturur. Bu kapsamda düşünülen ve sürekli eğitimin bir parçası olarak görülen Kültür Okulları öğrencisi üniversitemizin akademik desteğini sürekli arkasında hisseder. İKÜ öğretim üyelerince yapılan meslek tanıtımları, kariyer yönlendirme söyleşileri, ilgi ve yeteneklere uygun hedeflenen bölümlerde misafir öğrenci uygulaması, üniversitemizin laboratuvar ve dersliklerindeki uygulamalı derslere davet ve birçok alanda düzenlenen sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım gibi uygulamalı çalışmalarla öğrencilerimiz üniversite ortamına hazırlanır.