Haber Detay

NEDEN KÜLTÜR KOLEJİ?

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları, ilerici ve yenilikçi vizyonuyla 1960’tan beri kaliteli eğitim hizmeti sunmaya devam ediyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerinde ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda eğitim-öğretim yapan Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji güçlü akademik programı ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencileri 58 yıllık deneyimiyle geleceğe hazırlıyor. “Kültür”lü yöneticiler, öğretmenler ve tüm diğer çalışanlar kalite bilincine önem verirler. “Öğrencinin yüksek akademik başarısı, üst eğitim kurumuna, bir mesleğe ve yaşama hazırlanmasında yetkinlik, hizmette ve eğitim niteliğinde sürekli iyileşme ve yenilikçi yaklaşım; misyon ve vizyona ulaşma çabasında kararlılık; liderlik, takım çalışması ve işbirliği, özdenetim, kendini geliştirme ve mükemmeli aramada öncülük demektir.”

Kültür Koleji ve Kültür2000 Kolejinde, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bireysel özelliklerinin temel alındığı bir eğitim süreci planlanır. Bu amaçla, eğitim programları alışılmış yapılardan uzak, öğrenmenin öğrenileceği ve yaşam becerilerinin kazanılacağı şekilde geliştirilmiştir. Anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilere inovatif bakış açısı kazandırılarak yaratıcılık, üretim ve girişimcilik kültürünün daha da ileriye taşınması hedeflenir. Bu doğrultuda Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji teknolojik gelişmeleri takip eder, öğrencilerin analitik düşünme, tasarlama, üretme ve girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik imkanlar sunar. Düşünüp sorgulayan bireyler ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen okullarımız kampüs içinde İnovasyon ve bilim merkezlerini hayata geçirmiştir. Bu, Türkiye’de bir özel okulun kurduğu ilk fen lisesi. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji bilim ve teknoloji ile şekillendirilmiş inovasyon çağında daha üretken nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.


<< TÜM HABERLER
<