Haber Detay

EVREKA ÖN KULUÇKA MERKEZİ

TÜRKİYE’DE BİR İLK! LİSE DÜZEYİNDE İLK ÖN KULUÇKA MERKEZİ EVREKA!
Ön kuluçka kavramı kişilerin düşünce, fikir ve projelerini geliştirebilmesi için danışmanlık desteği
alabileceği öğrenme, uygulama ve iş planlama biçimidir. Ön kuluçka merkezleri, hayata geçirmek
istediği bir projesi veya iş fikri olan henüz şirketleşmemiş girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin
geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet
süreçlerini içeren yapıları ifade eder.


<< TÜM HABERLER
<