Slide background ATAKÖY ANAOKULU
Slide background ATAKÖY ANAOKULU
Slide background ATAKÖY ANAOKULU
Slide background ATAKÖY ANAOKULU

Ataköy Anaokulu

Kültür Ataköy Anaokulu

Yaşamın Altın Çağı: Okul Öncesi Yıllar

Değerli Anne- Babalar;

0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun hızla geliştiği ve değiştiği, kişiliğinin şekillendiği dönemdir. Bu dönemde okul öncesi eğitimi, çocuğa kendini ifade etme, var olan yeteneklerini sergileme, merak ve ilgi alanlarını geliştirme ve öğrenmeyi öğrenme fırsatı tanıyan bir sosyalleşme süreci olarak önem kazanır. Bu süreçte çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerinin desteklenmesi daha sonraki eğitim dönemlerinde önemli rol oynayacaktır.

Anaokulunda çocuklar kendi yaşıtlarını kabul ettikçe kendi varlıklarını benimser ve özgüvenlerini geliştirirler. Bu anlamda okulumuzdaki tüm aktiviteler ve etkinlikler bu özgüvenin oluşması için her türlü fırsatı sunmaktadır. Bu dönemde, çocuğu dikkatle gözlemek, ne zaman, hangi koşullar altında,  kimlerle uyum sağladığını görmek ve anlamak çok önemlidir. Dolayısıyla çocuklarımızın sadece öğreten değil, gözleyen, tanıyan ve rehberlik eden, alanında uzman öğretmenlere ihtiyaçları vardır. Öğretmenlerimizin temel görevi, bu süreçte çocuklarımızın gelişimlerini destekleyecek, etkin öğrenmelerini sağlayacak doğru ve güvenli ortamları oluşturmak, gelişimlerini gözlemlemek ve değerlendirmektir. Okulumuz bu amaçla öğretmenleriyle birlikte zengin uyaranların sunulduğu, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatlarının yaratıldığı fiziksel ortamları da sunmaktadır.

Anaokulumuzda öğrenmeyi seven, soru soran, araştıran, sorgulayan, kişisel haklarını bilen ve başkalarının haklarına da aynı düzeyde duyarlılık gösteren, duygusal zekası yüksek, mutlu bireyler yetiştirmek amacındayız. Bizi amacımıza ulaştıracak en önemli unsurlardan birinin “Okul- Aile işbirliği” olduğuna inanıyoruz. Anne-babalar ve öğretmenlerin öğretim amaçlarına ulaşmada birlikte çaba göstermeleri, çocuklarımızın geliştireceği olumlu tutum ve davranışların hem ev hem de okul ortamlarında pekiştirilmesini sağlayacaktır.

Kültür Anaokulu, Ataköy Kampüsü’nde bizler, Kültür Eğitim Kurumları’nın 54 yıllık deneyimini arkamıza alarak; yaratıcı, sorgulayan,  düşünen, duyarlı, iletişim kuran, özgüvenli, dengeli ve ilkeli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Başarımızın kaynağı olan sevginin ve sevginin kaynağı olan çocuklarımızın hayata atacakları bu ilk ve çok önemli adımlarda birlikte olmak dileğiyle sizleri okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımla...

                Elçin ÖZKAN

Kültür Ataköy Anaokulu Yöneticisi