Slide background FLORYA ANAOKULU
Slide background FLORYA ANAOKULU
Slide background FLORYA ANAOKULU
Slide background FLORYA ANAOKULU

Florya Anaokulu

Sevgili Anne Babalar,

Kültür Koleji Florya Anaokulunda, farklı eğitim modellerine, bilimsel araştırmalara ve gelişim stratejilerine dayandırılarak uygulanan etkinliklerle, çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel potansiyellerini artırmaları, yeteneklerini en üst düzeyde geliştirerek kendilerine parlak bir gelecek oluşturmaları için gerekli temellerin atılması hedeflenir.

 

Bu hedefe yürürken çocukların güçlü yönlerine odaklanılır.  Öğretmenlerimiz, karşılıklı sevgi, saygı, ilgi, anlayış ve sorumluluk paylaşımının olduğu bir ortamda çocukların potansiyellerini ve yeteneklerini keşfederler.  Bunu, her çocuğun tek olduğunu bilerek, her çocuğun doğal ilgi alanlarını ve isteklerini dikkatle izleyip bularak, çocuklara kendilerine özgü doğal ilgilerini sürdürme ve isteklerini gerçekleştirme yolunda olanaklar sağlayarak, bu olanakları kullanma konusunda özgür bırakarak başarırlar.

 

Okulumuzda, etkin öğrenmeye dayalı, nitelikli, bilimsel ve öğrenci merkezli bir program uygulanır. Eğitim ve öğretim uygulamalarımızın temel amacı özgüveni, yaratıcılığı, sorumluluk bilinci gelişmiş, özgür seçimler yapabilen, karşılıklı güven ve saygıyı bilen, kendi sorunlarını kendi başına çözebilen, gelişkin sosyal beceriler kazanmış, öz denetimli,  iç güvenli bir çocuk kimliği geliştirmektir. Çocuklar özenle düzenlenmiş bir öğrenme ortamında arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle sürekli iletişim ve etkileşim içinde olurlar.  Böylelikle çocukların bütün öğrenmeleri anlamlı, keyifli ve kalıcı olur.

 

Çocuklarımızın yaşama coşkuyla katıldığı, kendilerini ve çevrelerini severek geliştiği anaokulumuzda birlikte olmayı dileriz.

Saygılarımla,

 

 Gül Sacide ÖZÇİFCİ

 Kültür Koleji Florya Anaokulu Yöneticisi