Slide background KÜLTÜR LİSESİ
Slide background KÜLTÜR LİSESİ
Slide background KÜLTÜR LİSESİ
Slide background KÜLTÜR LİSESİ

Kültür Lisesi

Bir ülkenin en değerli varlığı sahip  olduğu yetişmiş insan gücüdür.  Bunun bilincinde olan Kültür Okulları Ailesi, kökü 1935’lere uzanan bir gelenekle, üç kuşak boyunca enerjisini eğitim alanına vermiş; ülkemizin, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği “çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” hedefinin, ancak eğitimle gerçekleşeceğine inanmıştır. Ailenin 1935’te başlattığı “Dersevi” deneyimi, 1960 yılında Kültür Kolejinin kurulmasıyla ivme kazanmıştır. 94 yıllık Cumhuriyetimizin 59. yılında Kültür Koleji, varlığını, cumhuriyetle birlikte, övünçle sürdürmektedir. Yetiştirdiği binlerce öğrenci, birçok alanda hizmet yarışındadır. Kültür Koleji artık mezunlarının ikinci ve üçüncü kuşak çocuklarına hizmet etmektedir.

Bu web sitesi sizlere okulumuzun 10 derslikte 143 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladığı  1960 yılından bugüne kadar öncülük ettiği eğitim tecrübelerinden, öğrencilerimize  sağladığımız  bilimsel, akademik, kültürel, sportif ve sanatsal fırsatlardan ve okulumuzdaki yaşamdan, kesitler sunmak üzere hazırlanmıştır.

Kültür okulları arasında Kültür Lisesi, önemli bir halkayı oluşturmaktadır. Lisemizin amacı, öğrencilerine, vereceği ortak bir genel kültür ile, kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yapma gücü kazandırmak, ayrıca ilgi ve yetenekleri doğrultusunda YÜKSEK ÖĞRETİME VE YAŞAMA hazırlamaktır.

Bu yapı içerisinde, KÜLTÜR LİSESİ, stratejik planında, misyonunu, “öğrencilerinin, düşünsel, duygusal ve bedensel yeterliliklerini en üst düzeyde geliştirmek, onları çağdaş değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak yetiştirmek” şeklinde belirlemiştir. Bu misyonu yerine getirirken, yüzü batıya dönük, çağdaş, evrensel değerleri benimsemiş, Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı, Atatürk ilke ve inkılâplarını rehber edinen, sürekli, çok yönlü, üretken ve öncü bir okul olma tavrını sürdüregelmektedir.


Kültür Lisesi, kültürlerin iç içe geçtiği, küçülen dünyamızda,  eğitimde, sadece ulusal dillerin kullanılmasının, çağdaş gereksinimleri karşılayamayacağı inancındadır. Çağdaş insana “bir dil yetmez” sloganıyla, YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE AYRI BİR ÖNEM vermektedir. Bu nedenle, Birinci dil olan İngilizcenin yanında, Almanca dersi de ikinci yabancı dil olarak öğrencilere sunulmaktadır.

Okulumuzda okuma hakkı kazanan öğrenciler İngilizce ve Türkçe seviye sınavı sonucuna göre 9.sınfa veya Hazırlık sınıfına devam ederler. Yoğun bir ders programının uygulandığı lisemizde İngilizce çok iyi düzeyde öğretildiği gibi ikinci dil olarak sunulan Almanca da iyi derecede öğretilmektedir.

Öğrencilere 10.sınıftan itibaren üniversitede yönelecekleri alanlara uygun seçmeli dersler okutulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ilgileri paralelinde seçtikleri resim, müzik ve beden eğitimi dersleri de programlarımızda yer almaktadır.

Kültür Lisesi, kuruluşundaki dinamizmden aldığı uzak görüşlülükle, mezunlarının, bilimde, sanatta sporda, ekonomide dünya ile yarışacağının farkındadır. Öğrencilerine, bilimsel ve sosyal yeterlilik yanında, itibarlı bir dil pasaportu kazandırmayı hedeflemektedir.

Bilimsel alanda TÜBİTAK ve çeşitli kurumların düzenlediği Matematik proje yarışmalarına her yıl katılmakta, yurt dışında ABD New Hampsphire Üniversitesi ile yürütülen  SMART projesine öğrenci göndermekte, CERN gibi merkezlere bilimsel geziler düzenlemektedir. Yine öğrencilerinin dil seviyelerini geliştirmek amacıyla ABD ve İngiltere başta olmak üzere yaz kamplarına katılmalarını sağlamaktadır. Yine okulumuz İstanbul bölgesinde liseler arası çeşitli kültürel ve sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır.

Mezun öğrencilerimiz gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında arzu ettikleri bir yükseköğretim programına yerleşme başarısını göstermektedir.

Kültür Lisesi öğrenciyi merkeze alan, özgürlükçü bir ortamda, onun yeteneklerini ortaya çıkarıp; bedensel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılayarak çok yünlü gelişmesini sağlayacak fiziki ve insan gücü yapılanmasıyla daha uzun yıllar sizlerle olmayı sürdürecektir.
Okulumuzun sunduğu bu fırsatları daha iyi tanımak ve değerlendirmek için yapacağınız ziyaret bizleri çok mutlu edecektir.


Sevgi ve saygılarımla,

Özgür ÖZMERAL

Okul Müdürü