Okul Müdüründen

Sevgili Anne Babalar,


Hedefimiz, çocuklarımızın zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel potansiyellerini artırmak, yeteneklerini en üst düzeyde geliştirerek kendilerine parlak bir gelecek oluşturmaları için gerekli temelleri atmak... Anaokulunda yaptığımız pek çok etkinlik farklı eğitim modelleri, bilimsel araştırmalar ve gelişim stratejileri ile oluşturulur.

Kültür Koleji Florya Anaokulu’nda eğitim ve öğretim uygulamaları, High/Scope yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilir. High/Scope yaklaşımına göre insan potansiyellerinin ve yeteneklerinin en üst düzeyde gelişebilmesi için etkin öğrenme stratejilerinin uygulanması esastır. Etkin öğrenme, çocuğun yeni bir bilgiyi ya da yeni bir anlayışı, nesnelerle uğraşarak, insanlarla, olaylarla, düşüncelerle, duygularla doğrudan etkileşime girerek kendi düşünce sisteminde yeni yapılar, yeni açılımlar oluşturduğu bir öğrenme biçimi olarak tanımlanır.

High/Scope eğitim yaklaşımının temel amacı, özgür seçimler yapan, özgür kararlar alan, karşılıklı güven ve saygıyı bilen, özgüveni, özsaygısı, iletişim becerileri, insiyatifi (girişimciliği), empatisi, özgür iradesi, cesareti güçlü, yaratıcı, sorumluluk bilinci geliştirmiş, kendi öğrenimlerini, kendi yaşamını kendi kendine yönlendiren, özdenetimli, kuralları bilen, uygun sosyal becerileri kazanmış, kendi sorunlarını kendi çözen, çalışma alışkanlıklarını geliştirmiş ve iç disiplinli bir çocuk kimliğini geliştirmektir.
 

Anaokulumuzda çocuklar, bireysel tercihleri doğrultusunda materyal seçenekleri arasında seçim yaparak özgün amaçlarına ve ilgilerine yönelik olarak davranırlar. Seçtikleri materyallerle ne yapacaklarını kendi ilgilerine uygun bir şekilde düşünerek planlarlar. Bu planlara uygun bir şekilde karar alma haklarını kullanırlar. Materyalleri, özgün ve yaratıcı bir biçimde kullanırlar. Dış dünyaya yönelerek, gerçeklik sınaması yapıp gerçeği tanıyarak çevrelerine uyum sağlarlar. Yaratıcılıklarını geliştirirler. Kendilerine karşı sorumluluklarını üstlenirler. Başa çıkabilecekleri sorunları kendi başlarına çözerler. Oynarken arkadaşlarıyla ve öğretmenlerle sürekli iletişim ve etkileşim içinde olurlar. Böylelikle çocukların bütün öğrenmeleri anlamlı, keyifli ve kalıcı olur.

High/Scope yaklaşımı kapsamında anaokulumuzda çocuklarla, öğretmenler ve diğer yetişkinler arasında olumlu iletişim ve etkileşim stratejileri uygulanır. 

 

Çocukların güçlü yönlerine odaklanılır. Öğretmenlerimiz, karşılıklı sevgi, saygı, ilgi, anlayış ve sorumluluk paylaşımının olduğu bir ortamda çocukların potansiyellerini ve yeteneklerini keşfederler. Bunu, her çocuğun tek olduğunu bilerek, her çocuğun doğal ilgi alanlarını ve isteklerini dikkatle izleyip bularak, çocuklara kendilerine özgü doğal ilgilerini sürdürme ve isteklerini gerçekleştirme yolunda olanaklar sağlayarak, bu olanakları kullanma konusunda özgür bırakarak başarırlar.

 

Öğretmenlerimiz çocuklara her fırsatta seçme hakkı, liderlik, bireysel ifade, iletişim ve etkileşim kurma olanağı tanırlar. Anaokulumuzda çocuklarımıza fen ve matematik, uluslararası bir programı olan GEMS ile öğretilir. GEMS, çocukları fen ve matematiğe keşiflerle, inceleme ve araştırmalarla, aktif katılım sağlayarak hazırlar. Etkin öğrenmeye dayalı, nitelikli, bilimsel ve öğrenci merkezli bir programdır.


Anaokulumuzda çocuklarımızın toplumumuzun değer yargılarını tanıyıp benimsemeleri için, davranışlarını bu yönde düzenlemeleri için sevgi, saygı, barış, uzlaşma, arkadaşlık, sorumluluk, dürüstlük ve hoşgörü gibi konuları kapsayan uluslararası bir karakter eğitimi programı uygulanır. Çocuklarımızın yaşama coşkuyla katıldığı, kendilerini ve çevrelerini severek geliştiği anaokulumuzda birlikte olmayı dileriz.

 

 

Gül Sacide Özçifçi

Okul Müdürü