Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Anaokullarımızda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Günümüzün modern eğitim anlayışı, öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Kültür Eğitim Kurumları felsefesi doğrultusunda Rehberlik Birimi, öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlar.

 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin Amaç ve Prensipleri

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin temel amacı, öğrencilerin mutlu ve başarılı olmalarını desteklemektir. Bu amaçla öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi ile birlikte çalışır, gerekli koordinasyonda rol alır. Tüm çalışmalar gizlilik, eşitlik, tarafsızlık, gönüllülük, güven, saygı, işbirliği prensipleri çerçevesinde takım çalışması modeliyle sürdürülür.

 

Çalışmalarımız

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin gelişimini bütün olarak ele alır. Sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel nitelik gösteren her türlü gelişim sürecinde ve akademik sorunlarda öğrencinin yanında yer alır. Öğrencilere bu alanlarda destek sağlar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin sadece zorluk yaşadıkları alanlarını değil, güçlü oldukları alanlarını da destekleyerek onların kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygular.

Öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık geliştirmeleri, içsel disipline sahip olmaları,  problem çözebilme ve karar verebilmeleri, sorumluluklarının gelişmesi, olumlu özgüven sağlamaları yönünde destek olur.

Öğrencilerin gelişim süreçlerini takip etmek ve en üst düzeye çıkarmak, varsa sorunların çözümünde öğrenciye destek olmak amacıyla öğretmenlerimizle yıl içerisinde bireysel görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirilerek öğrenciye yönelik çalışmalar işbirliği içinde yürütülür.

Öğrencilerin gelişim süreçlerinin desteklenmesi için gereken alanlar tespit edilerek velilerle birebir görüşmeler yapılır. Görüşmeler öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Görüşmeler randevu sistemiyle gerçekleşir.

Velilerimizin ihtiyaç duydukları konularda aydınlatılması ve geliştirilmesi amacıyla okulumuzun davet ettiği uzmanlar tarafından ve Rehberlik - Psikolojik Danışma Birimi tarafından konferans ve seminerler düzenlenir.

Velilerimize çocuklarını yetiştirmelerine rehberlik etme amaçlı bilgilendirici bültenler gönderilir.