Okul Müdüründen

Değerli Velimiz,

0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği, kişiliğinin şekillendiği ve devamlı değiştiği bir dönemdir. Bu dönemde okul öncesi eğitimi çocuğun aktif katılımının sağlandığı, var olan yeteneklerinin ortaya çıkarıldığı, merak ve ilgi alanlarını geliştirilebildiği, öğrenmeyi öğrendiği sosyalleşme sürecidir. Bu süreçte çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerinin desteklenmesi daha sonraki eğitim dönemlerinde önemli rol oynamaktır.

Anaokulunda çocuklar kendi yaşıtlarını kabul ettikçe kendi varlıklarını benimser ve özgüvenlerini geliştirirler. Bu anlamda okulumuzdaki tüm aktiviteler ve etkinlikler bu özgüvenin oluşması için her türlü fırsatı sunmaktadır. Bu dönemde en önemli nokta, çocuğu dikkatlice gözlemlemektir. Çocuğun ne zaman, hangi koşullar altında,  kimlerle uyum sağladığını görmek ve anlamak çok önemlidir. Dolayısıyla çocuklarımızın sadece öğreten değil rehberlik eden, alanında uzman öğretmenlere de ihtiyacı vardır. Öğretmenlerimizin görevi bu süreçte çocuklarımızın gelişimini destekleyecek ve etkin öğrenmelerini gerçekleştirecek doğru ve güvenli ortamları oluşturmak, onların gelişimlerini gözlemek ve değerlendirmektir. Okulumuz bu amaçla öğretmenleriyle birlikte zengin uyaranların sunulduğu, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatlarının yaratıldığı fiziksel ortamları da hazırlamaktadır.

Anaokulumuzda öğrenmeyi seven, soru soran, araştıran, sorgulayan, kişisel haklarını bilen ve başkalarının haklarına da aynı düzeyde duyarlılık gösteren duygusal zekası yüksek mutlu bireyler yetiştirmek amacındayız. Amacımıza ulaşmada okul-aile işbirliği en çok önemsediğimiz unsurlardan biridir. Anne-babalar ve öğretmenlerin öğretim amaçlarına ulaşmada birlikte çaba göstermesi çocuklarımızdaki uygun davranışların hem ev hem de okul ortamlarında pekiştirilmesini sağlayacaktır.

   Kültür Anaokulu Ataköy Kampüsü’nde bizler, Kültür Eğitim Kurumları’nın 61 yıllık deneyimini arkamıza alarak; yaratıcı, sorgulayan, düşünen, duyarlı, iletişim kuran, özgüvenli, dengeli ve ilkeli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Başarımızın kaynağı olan sevginin ve sevginin kaynağı olan çocuklarımızın, hayatlarının ilk adımlarında birlikte olmak dileğiyle sizleri okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımla...

Elçin Özkan
Kültür Ataköy Anaokulu Müdürü
elcino@kultur.k12.tr