Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerimiz, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yıllık plan doğrultusunda yürütülmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarımız psikoloji biliminin verilerinden yararlanarak öğrencilere gelişimsel destek sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Uzmanlarımız bireye hizmet ederken kişilik hakları, gizlilik ve gönüllülük ilkelerini dikkate alarak çalışmalarını yürütürler. Birimimizde bireyin kendini ve çevresini tanıması, kendi problemlerini çözebilme becerisi kazanması, ilgi ve yetenekleri yönünde bir öğrenim görüp kendine uygun mesleğe yönelebilmesi, çeşitli alanlarda beklenen uyumu sağlayabilmesi konusunda sistemlive sürekli bir yardım sağlanır.

Rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni, her ay düzenledikleri değerlendirme görüşmelerinde sınıfın genel disiplin olayları, başarı problemleri, özel destek ihtiyacı olan öğrenciler hakkında bilgi paylaşımında bulunur. Her dönem şubeler bazında yapılan kurul toplantılarında müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni her öğrencinin akademik ve davranışsal durumunu değerlendirir. Yıl içinde iki kez yapılan veli toplantılarında da sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenler ile  işbirliği halinde görüşmeler gerçekleştirilir.

Eğitsel Rehberlik Uygulamaları

Eğitsel rehberlik çalışmalarımızda; öğrenciye zamanı iyi kullanma, verimli ders çalışma yolları, plan yapma ve uygulama, öğrenmeye güdülenme, öğrendiklerini unutmadan hafızada saklama, sınavlara hazırlanma, kaynaklardan yararlanma, yeteneklerini geliştirme, öğrenme engellerini aşma, eğitsel seçimler yapma vb. gibi pek çok konuda olumlu tutum ve alışkanlıklar geliştirmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda sınıf içi uygulamalar ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Mesleki Rehberlik Uygulamaları

Mesleki rehberlik çalışmalarımızda; öğrenciye çeşitli ''meslekleri tanımaları'' ve ''kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve bu bilgilerin ışığında kendilerine en uygun olan meslekleri seçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Mesleki Rehberlik anlamında;
• Yönlendirme testleri
• Meslek tanıtım ve kariyer günleri
• Üniversite tanıtım gezileri
• Üniversite hazırlık bültenleri
• Sınıf içi meslek oyunları etkinlikleri yapılmaktadır.

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.

Veli ile yapılan bireysel görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve / veya velilere yönelik olarak seminerler düzenlenir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. ‘‘KÜGEM Anne Baba Okulu Seminerleri’’ adı altında velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenir.

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve / veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Veli bültenlerimizde, anne-baba tutumları, ergenlik dönemi ve yaşanabilecek problemler, ergenle sağlıklı iletişim kurma,öğrenciye sorumluluk kazandırma, sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri gibi konular ele alınır.