Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

PSİKOLOJİK DANIŞMALIK VE REHBERLİK BİRİMİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerimiz, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yıllık plan doğrultusunda yürütülmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarımız psikoloji biliminin verilerinden yararlanarak öğrencilere gelişimsel destek sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Uzmanlarımız bireye hizmet ederken kişilik hakları, gizlilik ve gönüllülük ilkelerini dikkate alarak çalışmalarını yürütürler. Birimimizde bireyin kendini ve çevresini tanıması, kendi problemlerini çözebilme becerisi kazanması, ilgi ve yetenekleri yönünde bir öğrenim görüp kendine uygun mesleğe yönelebilmesi, çeşitli alanlarda beklenen uyumu sağlayabilmesi konusunda çalışmalar yapılır.

Rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni, her ay düzenledikleri değerlendirme görüşmelerinde sınıfın genel disiplin olayları, başarı problemleri, özel destek ihtiyacı olan öğrenciler hakkında bilgi paylaşımında bulunur. Her dönem şubeler bazında yapılan kurul toplantılarında müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni her öğrencinin akademik ve davranışsal durumunu değerlendirir. Yıl içinde iki kez yapılan veli toplantılarında da sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenler ile  işbirliği halinde görüşmeler gerçekleştirilir.

BİREYSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Bireysel rehberlik çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıması ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişilerarası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli, uyumlu bir birey olarak yetişmesi amaçlanır.

Bireysel danışmaya gelen öğrencilerimizle;

 • Akademik başarı takibi (ders başarısı,devam,performans değişimleri vb.)
 • Eğitsel Rehberlik /Yaşam becerileri/Psikolojik ve fiziksel sağlığı koruma etkinlikleri
 • Anket ve envanterler
 • Öğrencilerde karar verme becerileri
 • Ailevi sorunlar
 • Ergenlik ve duygusal sorunlar
 • Özsaygı, kendine güven
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Kişilik sorunları vb. konularda görüşmeler yapılmaktadır.

MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Mesleki rehberlik çalışmalarında; öğrenciye çeşitli ''meslekleri tanımaları'' ve ''kendi kişisel özelliklerini, tanımaları ve bu bilgilerin ışığında kendilerine en uygun olan meslekleri seçmeleri sağlamayı amaçlanır. Mesleki Rehberlik anlamında;

 

 • Yönlendirme testleri
 • Yetenek gelişimine uygun alan yönlendirme
 • Meslek tanıtım, kariyer günleri
 • Üniversite tanıtım gezileri
 • Üniversite hazırlık bültenleri

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK SEMİNER ÇALIŞMALARI

Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır.

Seminer Çalışmalarından Örnekler:

 •  Ortaöğretim kurumları yönetmeliği
 • “Üniversite sınav sistemi ayrıntıları”
 • “İmza atmanın önemi”
 • “Öğrenme ve Keşfetme”
 • “Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri”
 • “Zaman Yönetimi” vb.
 • Grup rehberlik çalışmaları/online rehberlik çalışmaları

 VELİYE YÖNELİK GRUP ÇALIŞMALARI

Velilerle kurulan sıkı işbirliği sayesinde öğrencilerin hem akademik hem de psiko- sosyal gelişimleri takip edilir. İhtiyaçlar doğrultusunda seminerler online veya yüz yüze olacak şekilde yapılır. Ayrıca ‘‘KÜGEM Anne Baba Okulu Seminerleri’’ adı altında velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenir.

 

                  SINIF İÇİ REHBERLİK UYGULAMALARI

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri online veya yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilir.

 

                                              BÜLTENLER

 • Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
 • “PDR Bülteni” adıyla iki ayda bir yayınlanan bülten, sizlerle e-bülten olarak paylaşılır.

 

KÜLTÜR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

Hazırlık ve 9. Sınıf PDR Çalışmaları

KENDİNİ TANIMA VE OLUMLU BENLİK ALGISI

Öğrencilerin LGS yorgunluğuyla başladıkları yeni öğrenim hayatlarında her zamankinden daha fazla anlaşılmaya ihtiyaç duydukları bir gerçek. Zorlu lise müfredatının okula uyum süreçleriyle birleştiği bu dönemde ergenlerin yaşamında okul rehberliği; destekleyici, önleyici ve geleceğe yatırım yapan bir anlayışı benimsemiştir.

 • Ben kimim, beni nasıl görüyorlar, başkalarıyla benzer ve farklı yönlerim nelerdir?
 • Değerlerim nelerdir?
 • Çevreyle ilişki kurma becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • İletişim becerisi
 • Duyguları tanıma ve ifade etme, olumsuz duygularla başa çıkma
 • Kendini ifade etme; kendini ve başkalarını kırmadan istediklerini ifade edebilme
 • Özgüvenli olma
 • Karar verme ve seçim yapma konusunda doğru yaklaşım
 • Farkındalık: Şimdi ve Buradayım ‘a odaklanabilmek konularında rehberlik etkinlikleri düzenlenir.

10. Sınıf PDR Çalışmaları

DUYGUSAL SAĞLAMLIK VE AKADEMİK YÖNLENDİRME

10. Sınıf okul rehberlik programının ana fikrini, öğrencinin yaşadığı stresli yaşam olaylarına karşın duygusal sağlamlık ve akademik başarı elde edebilmesi sağlanır. Böylece öğrencinin kendi gizil güçlerinin farkına varabilmesi kaygı, stres gibi olumsuz duygularla baş edebilmesi amaçlanır. Bu dönemde içinde bulundukları gelişimsel dönem nedeniyle bazı fiziksel ve duygusal değişimler geçirirler. Kaygı ile başa çıkmak onlar için zor olabilir. Yaşça daha büyük ergenler kendilerine ve ebeveynlerine karşı hiç stres ve kaygı hissetmiyormuş gibi davranabilirler. Sorulara alışıldık bir şekilde sadece “iyiyim” diyerek yanıt verebilirler, hatta üzüldüklerinde bile sessiz kalabilirler. Bazıları ise evde ya da sosyal ortamlarda kurallara uymakta çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Bu bağlamda rehberlik etkinlikleri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenir.

Akademik Yönlendirme ile ilgili şu çalışmalar yapılır:

 • İstanbul Kültür Üniversitesi ile işbirliği yapılarak “Meslek Akademisi” etkinliği düzenlenir.
 • Öğrencilerin, ileride girmeyi düşündükleri üniversite, bölümlerine uygun alan/ders seçimi yapmalarına danışmanlık hizmetleri verilir.  
 • Test ve envanterler uygulanır.
 • Sınıf ve ders öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ders seçimleri yapılır.

11. Sınıf PDR Çalışmaları

GELECEĞİ TASARLAMAK

Ergenlerin; sosyal çevrelerini iyice tanıyıp anlamlandırdıkları,  geleceğe ilişkin olası fırsatları değerlendirebildikleri 11.Sınıf seviyesi bir olgunluk safhası olarak nitelendirilebilir. Aile ve okulla kurulan sağlıklı bağların daha da önem kazandığı bu süreçte okul rehberlik uygulamaları, öğrencilere kendi hedef ve alternatiflerini somut olarak ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunar.

11. sınıf aynı zamanda üniversite hazırlık çalışmalarının son hız başladığı dönemdir. Artık öğrencilerimiz birer üniversite adayıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler öğrencilerle yıl boyunca sürdürülür.

 • İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde Üniversite ve Meslek Tanıtım günleri, Meslek Akademisi organizasyonları
 • Sınav Kaygısı ile ilgili nefes egzersizleri ve seminerleri
 • Kariyer Planlama dosyası hazırlanması
 • Üniversite gezileri

12. Sınıf PDR Çalışmaları

KARİYER PLANLAMA

Rehberlik Birimimizin Sınav Süreci Çalışmaları;

 • Hedef belirleme,
 • Deneme sınavları sonuç değerlendirmesi,
 • Kazanımlara yönelik soru hedefleri,
 • Sınav stresine yönelik destek çalışmaları,
 • Sınav sistemi hakkında veli-öğrenci bilgilendirme sunumları,
 • Üniversitelerin ve bölümlerin yüzdelik dilimlerinin incelenmesi,
 • Meslek atölyeleri,canlı ders uygulamaları
 • Yurtdışı eğitim imkânları hakkında bilgilendirme,
 • 12.Sınıf rehberlik bireysel takip çalışmaları

12. SINIFLARIMIZDA MENTÖRLÜK ÇALIŞMALARI

 • Mentör, öğrenciye yol gösteren, hedefe ulaşmasında yardımcı olan kişidir.
 • Mentör öğretmenlik sistemimiz; 12. Sınıflarda sistemli bir şekilde yürütülmektedir.
 • Mentör öğretmenlerimiz branş öğretmenlerimiz arasından seçilir.

Mentör Öğretmenlik Sistemi ile her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama becerilerinin geliştirilmesi, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenir.

 

Bu sistem ile öğrencinin;

 • Okulda öğretmeni ile sürekli iletişim kurması,
 • Gelişimini belirli aralıklarla öğretmeni ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi,
 • Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi,
 • Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi,
 • Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Dikkatini geliştirmesi,
 • Çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi,
 • Test tekniklerini öğrenmesi,
 • Motivasyonunun arttırılması,
 • Başarısının sorumluluğunu alması,
 • Akademik başarısının yükseltilmesi,
 • Okul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun artırılması amaçlanmaktadır.

 

Mentör Öğretmen;

 • Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için, öğrencinin okuldaki durumunu iki haftada bir gözden geçirir, öğrenci tarafından değerlendirilmesini sağlar.
 • Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir.
 • Öğrenci ile iki haftalık amaçlar belirler.
 • Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir.
 • Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler.
 • Öğrencinin aile, arkadaşlık gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyerek uygun birime yönlendirir.