Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Özel Kültür Lisesi Rehberlik Servisinde, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılır.

Ergenlik döneminde bulunan öğrencilerimizin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun rehberlik programları geliştirilir ve uygulanır. Rehberlik programlarında öğrencilerin özgüvenlerini, temel sosyal becerilerini ,sorun çözme becerilerini destekleyici bireysel ve grup aktiviteleri düzenlenir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler ve veliler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Danışılan konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Okulumuzun akademik yapılanmasında Rehberlik Servisi, doğrudan okul müdürlüğüne bağlı biçimde müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer birimlerle ortak çalışmalar yapan bir birim konumundadır.
Okulumuzda vizyon çalışmaları içinde Rehberlik birimimizin kendi özgü vizyon ve misyon çalışması yapar. Bu çalışmada belirlenen hedefler, her türlü aktivitede baz alınır ve gözetilir.
Rehberlik Servisimiz her türlü sosyal etkinlikte pedagojik yaklaşımlarla diğer birimlerle işbirliği halindedir.
 

BİREYSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

Bireysel rehberlik çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıması ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişilerarası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli, uyumlu bir birey olarak yetişmesi amaçlanır.

Bireysel danışmaya gelen öğrencilerimizle;

·       Öğrencilerde karar verme becerileri

·       Ailevi sorunlar

·       Ergenlik ve duygusal sorunlar

·       Özsaygı, kendine güven

·       Arkadaşlık ilişkileri

·       Kişilik sorunları vb. konularda görüşmeler yapılır.

 

 

MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

Mesleki rehberlik çalışmalarında; öğrenciye çeşitli ''meslekleri tanımaları'' ve ''kendi kişisel özelliklerini, tanımaları ve bu bilgilerin ışığında kendilerine en uygun olan meslekleri seçmeleri sağlamayı amaçlanır. Mesleki Rehberlik anlamında;

·       Yönlendirme testleri

·       Meslek tanıtım, kariyer günleri

·       Üniversite tanıtım gezileri

  • Üniversite hazırlık bültenleri

·       Sınıf içi meslek oyunları  etkinlikleri yapılır.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK SEMİNER ÇALIŞMALARI

Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır.

Seminer Çalışmalarından Örnekler:

  •  Ortaöğretim kurumları yönetmeliği
  • “Üniversite sınav sistemi ayrıntıları”
  • “İmza atmanın önemi”
  • “Öğrenme ve Keşfetme”
  • “Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri”
  • “Zaman Yönetimi” vb.

VELİYE YÖNELİK GRUP ÇALIŞMALARI

Velilerle kurulan sıkı işbirliği sayesinde öğrencilerin hem akademik hem de psiko- sosyal gelişimleri takip edilir. İhtiyaçlar doğrultusunda seminerler düzenlenir.

SINIF İÇİ REHBERLİK UYGULAMALARI

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla  sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

BÜLTENLER

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanır.

“PDR Bülteni” adıyla iki ayda bir yayınlanan bülten, sizlerle e-bülten olarak paylaşılır.

 

Size daha nitelikli zaman ayrılmasını istiyorsanız lütfen rehber öğretmenimizle görüşmek için randevu alınız.

 

İletişim

Rehber öğretmen:  Dilek ATEŞ

Tel:   0212 559 04 88 /1465 dahili

 e-mail:liserehberlik@kultur.k12.tr