Kış Spor ve Sanat Okulu

         Öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunmak,  arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı ve rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, sportif anlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak kendi alanlarında başarılı sporcular yetiştirmeyi düşündüğümüz spor okullarımız ile;

         Öğrencilerimizin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerini sağlamak, kendini özgürce ortaya koyabilen, sanatı seven ve kültürünü algılayan mutlu, başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçladığımız sanat okullarımıza tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

Kültür Koleji Ataköy Kampüsü Sanat Okulu Bünyesindeki Branşlar

• Piyano: Piyano eğitimi alacak öğrencilerimiz alanında uzman öğretmenler ile bireysel çalışmalar yapmaktadır. Öğrencinin seviye durumuna göre program belirlenerek kullanılacak kaynak kitaplar seçilir. Nota ve solfej eğitiminin yanı sıra temel çalış teknikleri ile ilgili egzersizler yapılır. Bu egzersizlerle birlikte klasik müzik piyano repertuarından öğrenci seviyesine uygun eserler çaldırılır.

  • Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler

"Tuval Akrilikle Figürlü çalışmalar",

 “Kolaj”,

“Linol Baskı”,

“Karakalem Çalışmaları”,

 “Üç boyutlu Form Çalışmaları”

gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar.

SERAMİK- HEYKEL:

Ana sınıfı ve ilkokullarda yapılan seramik-heykel çalışmalarının temel amacı, doğal becerileri geliştirerek, seramik kilini kullanarak hayal ettiklerini yaratıcı etkinliklerle somut bir biçimde ifade etmeyi öğretmektir. Seramik çalışmaları hem zihinsel hem de bedensel gelişime katkı sağlar.  Öğrenciler seramik çalışarak, grupla çalışmayı öğrenir, yaratıcılık yönleri gelişir, özgüven kazanırlar. Kendilerini daha kolay ifade ederler. Öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları çalışmalar sergilenir.

GELENEKSEL EBRU:

Ebru Sanatı kâğıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden biri... Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanattır. Ebru; renklerin suyla dansının yarattığı bir ahenktir aslında. Ebru sanatının nasıl yapıldığını ve bunun için hangi malzemelere ihtiyaç duyduğumuzu kursumuza katılan minik “Ebru Sanatçıları” öğrenirler. Kurs öğrencilerimiz, çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alırlar.

Kültür Koleji Ataköy Kampüsü Spor Okulu Bünyesindeki Branşlar

Basketbol:

Hedefimiz sporun evrensel boyutları içerisinde, genç sporcularımızın bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, basketbolu sevdirmek, genç sporcularımızın enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamanın yanında Türk sporuna genç sporcular yetiştirmektir.

Yüzme:

Yüzme sporunu tanıtmak, sevdirmek, öğrencilerde temel yüzme becerileri geliştirmek. 

iskelet ve kas yapısını kuvvetlendirmek, mücadele  etme,  kazanma  becerisi  ve  kendine  güven duygusunu geliştirmektir.

Jimnastik

Uzman antrenörler eşliğinde yapılan yöntemli ve düzenli jimnastik çalışmalarıyla amacımız; çocukların beden ve ruh yeteneklerini geliştirmek, oyun ihtiyaçlarını karşılamak, disiplinli, sosyal ve özgüveni gelişmiş bireyler haline dönüşmelerini sağlamaktır.

• Futbol

UEFA Lisanslı Antrenörlerimiz nezaretinde yapılan çalışmalarımızda, yaş seviyelerine göre gruplandırılan öğrencilerimizin futbolu sevmeleri ve temel futbol becerilerini kazanmaları en öncelikli hedefimizdir. Futbol Okulumuzun içeriğinde derslerin dışında, farklı futbol okulları ile maçlar, farklı seviyelerdeki futbol maçlarını seyretme ve sene sonunda büyük bir stadyumda antrenman yapma gibi organizasyonlarda bulunmaktadır.

  • Halk Oyunları

Türk Halk Oyunlarımızın, ülkemize ait kültürel zenginliklerinin öğretilmesinde, farklı sosyal gruplara katılımda, akran ve yetişkinlerle olan iletişim kurma sürecinde insanlara büyük katkısı vardır. Ve buradan yola çıkarak öğrencilerimizin kültürümüzün bir parçası olan Halk oyunlarımızı tanımaları,  ilgi duymalarını sağlamak amacıyla çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılarak renklendirdiğimiz çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

  • Aikido

Aikido ‘da amaç; kendinle, karşındakiyle, doğayla ve çevremizdeki her şeyle uyuma girebilmek ve uyumsuzluğun getirdiği tüm olumsuzluklardan uzaklaşabilmektir. Aynı zamanda çok etkili ve güç gerektirmeyen bir savunma sanatının felsefesini öğrencilerimize öğretmektir.

  • Voleybol

Voleybol Spor Okuluna katılan öğrencilerimizi, fiziksel, sportif ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, toplu ya da topsuz olarak uygulanan eğitim teknikleri ile öğrencimizin ileri yaşamında, her türlü hareketinde gerekli olan koordinasyon, ritim, denge, algılama sürati, tepki süresi gibi motor fonksiyonların geliştirilmesi, voleybol sporunun sevdirilmesi, top duyusunun gelişimi ve minikler standartlarında voleybolun öğretilmesi, grup arkadaşları ile bir arada çalışan çocuğun, ekip bilincini ve kendisinin ekipteki yerini anlamasını sağlayacak ve ileride toplum içerisinde yerini almasını kolaylaştıracak spor becerilerinin ve spor kültürünün kazandırılmasıdır.