Matematik

Kültür İlkokulu’nda öğrenciler, matematik dersinde kendilerine sunulan bilgileri pasif olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yapabilir.

Günlük hayattan kopuk, durağan bilgi ve becerilerin öne çıktığı bir matematik eğitimi yerine öğrencilerin etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesi ve anlaması sağlanır. Kültür İlkokulu’nda bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönü fark ettirilir ve en önemlisi, “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesiyle hareket edilir.

Matematik, kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerisiyle, bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Bireyin bir matematik sorusu çözerken geliştireceği düşünme tarzı, günlük hayatta karşılaştığı bir problemi çözmek için geliştireceği düşünce tarzından çok da farklı değildir. Okulda, öğrenme farklılıklarını dikkate alarak, çoklu zekâ kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrenci için bu yararın en yüksek düzeye çıkarılması hedeflenir.

Ünite sonlarında yapılan değerlendirmelerle öğrencilerin bilgi düzeyleri ölçülerek, test sınavı becerileri geliştirilir. Bölüm içinde planlanan eksik tamamlama programları sayesinde öğrencilere etüt çalışmaları sunulur.