Hayat Bilgisi - Fen Bilimleri - Sosyal

HAYAT BİLGİSİ, FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLGİLER, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

Okula başlamadan önce çocukların dünyası, aileleriyle ve ailelerin çocuklara sağlayabildiği olanaklarla sınırlıdır. Okul çocuklara yeni fırsatlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar. Çocuklar da okulla birlikte yeni insanlar tanımaya ve yeni deneyimler edinmeye başlar.

Hayat bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir bölümünde öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimiz;

*İletişim kurar.

*Öz yönetim becerisine sahip olur.

*İş birliği yaparak takım çalışmalarına katılabilir.

*Öğrenmekten keyif alır.

*Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık olur.

*Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanır, korur ve geliştirir.

*Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip olur.

*Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek olur.

Hayat bilgisi dersini desteklemek amacıyla ünitelerle ilişkili olarak geziler düzenleriz.

Referans olarak aldığımız planlama doğrultusunda, sınıf öğretmenleri önderliğinde, Ingilizce öğretmenleri ile toplantı yapılarak, her iki dilde islenebilecek kazanımlar belirlenir.

Sonra sınıf öğretmenlerince hazırlanan sunum, zümre öğretmenlerince değerlendirilir. Gerekli düzeltme ve ilaveler yapılarak son şekli verilerek Ingilizce öğretmenleri ile paylaşılır.

Ingilizce öğretmenleri sunuma paralel, uygun 

eklemelerini yaparak birlikte oluşturulan toplantı ortamında gorusler bildirilir. Dersin planlamasi yapilir.

Sunumun ders ortamında es zamanli olarak islenmesi keyifli bir sekilde yapilir. Her iki dilde de gecisler spontandir.

 

1, 2. ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersinde işledikleri konulara uygun deneyleri laboratuvarda iki haftada bir fen bilimleri öğretmenleri eşliğinde yaparlar. Bu derslerde öğrencilerimizin, ilkokulun ilk yıllarından itibaren doğayı ve günlük hayattaki olayları sorgulayan, araştıran, bilimsel ve teknolojik gelişmelere merak duyan, karşılaştığı problemleri çözerken bilimsel çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

4. sınıftan itibaren hayat bilgisi dersi yerine öğrenciler, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle öğrenme yaşamlarını sürdürürler. Ayrıca 4. sınıfta yer alan “Eğlenceli Bilim” kulübümüz ile öğrencilerimizin fen okuryazarlığını ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmek amacı ile kulüp çalışmalarımız planlanır.

 

Sosyal bilgiler dersine ayrılan zamanda öğrenciler akademik olarak öğrenmeleri gereken bilgileri ders içinde yüz yüze alarak, ders dışında ise geliştirme pekiştirme çalışmaları etkinlik çalışmaları  Morpa kampüs, Web 2 araçları, CATS, vb. çalışmalarla tamamlayarak tam öğrenmeyi sağlarlar. Edindikleri birikimlerle kendi girişimleri ve yaratıcılıklarıyla destekleyerek özgün ürünler ortaya koyarlar.  Bu ürünleri ortaya koyarken öğrencilerimizin sınıf içinde sosyal mesafe kurallarına uyarak grup iletişimi, öz yönetim becerisi, iş birliği ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmek biz öğretmenlerin önemli amaçları arasındadır.  Bunun yanında en önemli amacımız öğrencilerde ATATÜRK sevgisi kazandırmak, bu ülkenin ve bu vatan toprakların hangi emeklerle kurtarıldığını çocukların iliklerinde hissederek cumhuriyet ve değerlerini bilmelerini ve öğrenmesini sağlamaktır. Öğrencilerimiz ile ilgili diğer amaçlarımız ise; kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıması, koruması ve geliştirmesidir. Ayrıca öğrencilerin gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip olması, modern çağın değişimlerine dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek esneklikte olması da hedeflerimiz arasındadır.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amacı; evrensel, insani, ahlaki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Dersimizde, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.” sözünden hareketle, doğru din anlayışına sahip, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amacı; evrensel, insani, ahlaki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Dersimizde, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.” sözünden hareketle, doğru din anlayışına sahip, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.