Hayat Bilgisi - Fen Bilimleri - Sosyal

Okula başlamadan önce çocukların dünyası, aileleriyle ve ailelerin çocuklara sağlayabildiği olanaklarla sınırlıdır. Okul çocuklara yeni fırsatlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar. Çocuklar da okulla birlikte yeni insanlar tanımaya ve yeni deneyimler edinmeye başlar.

Hayat Bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir bölümünde öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla, öğrencilerimiz

  • İletişim kurar,  öz yönetim becerisine sahip, iş birliği yaparak takım çalışmalarına katılabilir,
  • Öğrenmekten keyif alır.
  • Kendisiyle , toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık olmalarını.
  • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanır,korur ve geliştirir.
  • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere,yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip olmalarını,
  • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek olmalarını,
  • Mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleriz.

   Hayat Bilgisi dersini desteklemek amacıyla ünitelerle ilişkili olarak geziler düzenleriz.

1.2. 3. Sınıflar Hayat Bilgisi dersi içinde işledikleri konulara uygun deneyleri iki haftada bir Fen ve Teknoloji öğretmenleri eşliğinde yaparlar. Böylece öğrencilerimiz ilkokulun ilk yıllarında bilimsel sürecin uygulama basamakları ile karşılaşmış olurlar.

4. sınıftan itibaren Hayat Bilgisi dersi yerine öğrenciler Fen bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrenme yaşamlarını sürdürürler.