Yabancı Dil - II.Yabancı Dil

KÜLTÜR KOLEJİ İLKOKULU AMAÇLARIMIZ:

İngilizce derslerinde öğrencilerimizin;

· kendini İngilizce ifade edebilen,

· İngilizce okumaktan ve araştırmaktan zevk alan,

· İngilizce bilgisini başka dersler ve alanlarda da kullanabilen,

· ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek başarı gösteren,

· birçok yazarı ve onların kültürlerini tanıyan ve bununla birlikte farklı bakış açılarını anlayan ve hoşgörü geliştiren,

. eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip,

· dünya vatandaşı olabilmek için çabalayan bireyler olarak yetişmesi hedeflenir.

KÜLTÜR KOLEJİ İLKOKULU HEDEFLERİMİZ:

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi standartlarına göre öğrencilerimizin ilkokul 4. Sınıf sonunda Low A2 (Waystage) seviyesine ulaşmaları hedeflenmiştir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız disiplinler arası temalarla ilişkilendirilerek sürdürülür.

1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; kendileriyle ilgili günlük bir diyalog sürdürebilir, dinlediği ikili bir diyalogdan istenilen bilgileri ayırt edebilir, hazır bulunuşluk seviyesine uygun okudukları bir hikâyeyi anlayabilir, kendilerini tanıtabilir ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verebilirler.                                                                                                                                                                

2. sınıfın sonunda öğrencilerimiz hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikâyelerdeki ana fikri, karakterlerle ilgili bilgileri, olayların oluş sırasını ayırt edebilirler. Karşılarındaki kişiye ilgi alanları ile ilgili soru sorabilir; soruları kısa cümlelerle cevaplayabilirler. Verilen konularda kısa paragraflar yazabilirler.                                                                          

3. sınıfın sonunda öğrencilerimiz hazır bulunuşluk seviyelerine göre, dinledikleri ve okudukları hikâyeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak yorum katarak aktarabilirler. İlgi alanlarını kapsayan konular ile ilgili araştırma yapıp, edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunabilirler. Öğrencilerimiz verilen konularda kendi yorumlarını da katarak kısa paragraflar yazabilirler. Fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorup, kendilerine yöneltilen soruları cevaplayabilirler.                   

4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikayeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak sunabilirler. Fikir sahibi oldukları konular ile ilgili paragraf yazabilir, araştırma yapıp arkadaşlarına sunabilir, kıyaslama ve betimleme yapabilirler. İlgi alanlarını kapsayan ve fikir sahibi oldukları konular hakkında karşılarındaki kişi ile akıcı bir konuşma sürdürebilirler.

İngilizce dersleri dışında tüm düzeylerde yürütülen kulüp çalışmaları (Creative Drama, Motions in the Air, Digi Kids, Story Time) ile öğrenciler sınıf içi çalışmalarını uygulama ve İngilizce bilgileri ile farklı alanlara yoğunlaşarak geliştirme şansını edinmektedirler. 

KÜLTÜR KOLEJİ İLKOKULU - ORTAOKULU İKİNCİ YABANCI DİL:

Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Kültür Koleji İlkokulunda öğrencilere 4. sınıftan itibaren İngilizcenin yanında 2. yabancı dil öğrenme olanağı sunulmaktadır. 
Yabancı dil eğitim programında Almanca ve İtalyanca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek ve aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimize öğrendikleri ikinci yabancı dilde "temel kullanıcı" düzeyine getirerek yaşamsal dil becerilerini kazandırmak, kendilerini bu bağlamda  rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.