Yabancı Dil - II.Yabancı Dil

İkinci bir dil öğrenmek istiyorsanız bunu en verimli bir şekilde başarmanın yolu o dili her alanda etkin bir şekilde kullanmaktır. Çocukların en çok vakit geçirdikleri okullarda İngilizce eğitiminin yanında çift dilli derslerinin de olması büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü çift dilli dersler bazı temel derslerin İngilizce işlenmesiyle şekillenir. İngilizce sadece dil bilgisi dersi olmaktan çıkar; Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler gibi derslerin öğrenilmesinde Türkçe gibi bir araç olmaya başlar. Bu da çocuğun İngilizceyi hem günlük hem de eğitim hayatında aktif olarak kullanmasını sağlar ve daha organik bir dil gelişiminin kapısı açılmış olur.

Kültür Koleji olarak uzun süredir uygulamakta olduğumuz çift dilli eğitim sistemi öğrencilerimizi akademik ve sosyal olarak en üst düzeyde geliştirmeyi hedeflemektedir. Ana derslerini İngilizce de gören öğrencilerimiz her alanda İngilizce düşünme durumuna alışmaya başlar, bakış açılarını genişletir ve bu kazanımlar sayesinde başka kültürlerden insanlarla daha kolay ve rahat anlaşabilirler.  Aynı zamanda çift dilli dersler akademik başarılarını evrensel bir dil olan İngilizce sayesinde karşı tarafa daha açık iletmelerine olanak sağlar. Çift dilli derslerimizin bu kadar etkili olmasının bir diğer nedeni ise çocukların bu derslerde aktif olarak rol almaları ve eğlenceli aktivitelerle öğrenmeleridir. Öğretirken eğlendirdiğimiz çift dilli derslerimiz öğrencilerimizin favorisi konumundadır.

AMAÇLARIMIZ:

İngilizce derslerinde öğrencilerimizin;

· Kendini İngilizce ifade edebilen,

· İngilizce okumaktan ve araştırmaktan zevk alan,

· İngilizce bilgisini başka derslerde ve alanlarda da kullanabilen,

· Ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek başarı gösteren,

· Birçok yazarı ve onların kültürlerini tanıyan, bakış açılarını anlayan ve hoşgörü geliştiren,

. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip,

· Dünya vatandaşı olabilmek için çabalayan bireyler olarak yetişmesi hedeflenir.

 HEDEFLERİMİZ:

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi standartlarına göre öğrencilerimizin ilkokul 4. sınıf sonunda Low A2 (Waystage) seviyesine ulaşmaları hedeflenmiştir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız disiplinler arası temalarla ilişkilendirilerek sürdürülür.

İngilizce programının zengin ve çok yönlü yapısı sayesinde öğrenciler keyifle öğrenme ve keşfetme yeteneklerini geliştirebilirler. Çift dilli eğitim sistemi matematik ve hayat bilgisi gibi alanlarda hedef yabancı dili gerçek hayat uygulamaları içinde kullanmayı kolaylaştırırken, Esol Skills, Communication gibi programlar sayesinde de uluslararası sınavlara en iyi derecede hazırlanırlar.

Okulumuzun Cambridge Esol Yetkilendirilmiş Sınav Merkezi olması da öğrenciler için bir diğer avantaj sağlamaktadır. Ayrıca kaygı ve stres gibi olumsuz sınav duygularını kendine güven, başarı ve kendinden emin çabalara dönüştürüyor.

 

 

1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; kendileriyle ilgili günlük bir diyalog sürdürebilir, dinlediği ikili bir diyalogdan istenilen bilgileri ayırt edebilir, hazır bulunuşluk seviyesine uygun okudukları bir hikâyeyi anlayabilir, kendilerini tanıtabilir ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verebilirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                               2. sınıfın sonunda öğrencilerimiz hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikâyelerdeki ana fikri, karakterlerle ilgili bilgileri, olayların oluş sırasını ayırt edebilirler. Karşılarındaki kişiye ilgi alanları ile ilgili soru sorabilir; soruları kısa cümlelerle cevaplayabilirler. Verilen konularda kısa paragraflar yazabilirler.                                                                          

3. sınıfın sonunda öğrencilerimiz hazır bulunuşluk seviyelerine göre, dinledikleri ve okudukları hikâyeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak yorum katarak aktarabilirler. İlgi alanlarını kapsayan konular ile ilgili araştırma yapıp, edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunabilirler. Fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorup, kendilerine yöneltilen soruları cevaplayabilirler.                   

4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikayeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak sunabilirler. Fikir sahibi oldukları konular ile ilgili paragraf yazabilir, araştırma yapıp arkadaşlarına sunabilir, kıyaslama ve betimleme yapabilirler. İlgi alanlarını kapsayan ve fikir sahibi oldukları konular hakkında karşılarındaki kişi ile akıcı bir konuşma sürdürebilirler.

İngilizce dersleri dışında tüm düzeylerde yürütülen kulüp çalışmaları ile öğrenciler sınıf içi çalışmalarını uygulama ve İngilizce bilgileri ile farklı alanlara yoğunlaşarak kendilerini geliştirme şansını elde ederler. Her yıl değişen ve içerik geliştiren birbirinden farklı kulüp çalışmaları ile yılsonu performansları, yarışmalar ve gösterilere katılırlar.

 

İKİNCİ YABANCI DİL

Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Kültür Koleji İlkokulunda öğrencilere 1. sınıftan itibaren İngilizcenin yanında 2. yabancı dil öğrenme olanağı sunulmaktadır. 

Yabancı dil eğitim programında Almanca ve İtalyanca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek ve aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimize öğrendikleri ikinci yabancı dilde "temel kullanıcı" düzeyine getirerek yaşamsal dil becerilerini kazandırmak, kendilerini bu bağlamda rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.