İfade Jimnastiği

İfade Cimnastiği dersinde yaratıcı drama teknikleri kullanılarak;

-yaratıcılığı geliştirme

-eleştirel düşünme

-birlikte çalışma alışkanlığı

-sosyal gelişim

-kendine güven duyma ve karar verme becerisi

-iletişim becerisi

-soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma

-kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanıma

-empati kurma becerisini geliştirmeyi hedefliyoruz.