Müzik

MÜZİK

Bütün sanatlar içinde yapısı gereği insan duygularını en çok avucu içine alan, fiziksel olarak insanı büyüleme gücü en yüksek olan sanattır müzik.”

                                                                                                                                  Nietzsche

 

Herkesin içinde hissettiği, kendine özgü bir melodisi vardır. Kültür Koleji, duyulan bu melodileri enstrümanlarıyla hayata geçirebilen ve çevresiyle paylaşan büyük bir müzik ailesine sahiptir.

1. sınıfların müzik derslerinde öğrencilere “yaparak ve yaşayarak” öğrenme kavramıyla ilgili çalışmalar yaptırılır. Amaç, öğrencilerin kendini ifade edebilen ve yapılan etkinliklerde sosyal paylaşımda bulunabilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilere hareketi, dansı, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkartan drama çalışmaları yaptırılır. Bununla birlikte orff çalışmaları ilkokul müzik derslerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin orff çalgılarının tamamı ile çalışması ve bunlara en azından oyunlara eşlik edecek kadar hakim olması sağlanır. 2. ve 3. sınıfta orff çalışmalarına ek olarak bona-solfej çalışmaları ile zenginleştirilmiş müzik dersi verilmektedir. Bu, aynı zamanda 4. sınıfta geçecekleri enstrüman eğitiminin de alt yapısını oluşturmaktadır.

Enstrüman eğitimi, müzik eğitiminin neredeyse vazgeçilmez bir parçasıdır. Okulda 4. sınıftan itibaren başlayan enstrüman eğitimi, belirli becerilerin ve soyut düşünebilme becerisinin geliştirilmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle öğrenciler yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bedensel becerileri de göz önünde bulundurularak keman, gitar, perküsyon branşlarından birine yönlendirilir.