Müzik

“Bütün sanatlar içinde yapısı gereği insan duygularını en çok avucu içine alan, fiziksel olarak insanı büyüleme gücü en yüksek olan sanattır müzik.”
Nietzsche

Herkesin içinde hissettiği, kendine özgü bir melodisi vardır. Kültür Koleji duyulan bu melodileri enstrümanlarıyla hayata geçirebilen ve çevresiyle paylaşan büyük bir müzik ailesine sahiptir.

1, 2 ve 3. sınıfların müzik derslerinde öğrencilere ‘yaparak ve yaşayarak’ öğrenme kavramıyla ilgili çalışmalar yaptırılır. Amaç öğrencilerin kendini ifade edebilen ve yapılan etkinliklerde sosyal paylaşımda bulunabilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilere hareketi, dansı, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkartan drama çalışmaları yaptırılır. Bununla birlikte orff çalışmaları ilkokul müzik derslerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin orff çalgılarının tamamı ile çalışması ve bunlara en azından oyunlara eşlik edecek kadar hakim olması sağlanır. Bunun yanında müzik teorisi bilgisi de bu düzeye indirgenerek, akademik olmayan bir dille öğrenciye, gerekli olduğu ölçüde aktarılır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde orff çalışmaları, ritim grubu çalışmalarıdır. Ancak bunu ritim çalışmasından ayıran özellik; dans ve dramanın işin içine girmesidir. Öğrencinin etkinlikte mutlaka aktif rol alması sağlanır.

Enstrüman eğitimi, müzik eğitiminin neredeyse vazgeçilmez bir parçasıdır. Okulda 4. sınıftan itibaren başlayan enstrüman eğitimi, belirli becerilerin ve soyut düşünebilme becerisinin geliştirilmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle öğrenciler yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bedensel becerileri de göz önünde bulundurularak keman, gitar, perküsyon gibi enstrümanlara yönlendirilir. Kültür Koleji’nden her öğrenci bir enstrüman çalarak mezun olur.