Sağlık

SAĞLIK

Öğrencilerimizin sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi eğitim-öğretim yılı başında velilerimize gönderilen bir anketle elde edilir. Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler dikkatle izlenir, ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaç saatleri titizlikle takip edilir. Revirimizde acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilmek için gerekli donanım ve hemşirelerimiz mevcuttur. Hemşirelerimiz, öğrencilerin kendini kötü hissettiği her durumda onlara yardımcı olur. Öğrenci revire gittiğinde gerekli önlemler alınır, gerekiyorsa velisi çağrılarak evine gönderilir. Ancak çok acil ve hastane müdahalesi gerektiren durumlarda öğrenci, okul idaresinin bilgisi dahilinde hemşire gözetiminde en yakın hastaneye götürülür ve velisine hemen haber verilir. Öğrencilerimiz okulda bulundukları süre içinde, her türlü mekan ve zamanda kaza ve acil durum tanımlamasına giren tüm hallere karşı acil durum sigortası ile güvence altına alınmıştır.