Matematik

Kültür Ortaokulu Matematik Bölümü’nün, gelişen çağın ve teknolojinin hızına ayak uyduran okulumuz öğrencileri için Matematik dersindeki birinci önceliğimiz tüm öğrencilerimizin bu dersi yapabileceklerine inandırmaktır. Bunu yaparken müfredat çerçevesi doğrultusunda hazırlanan program ile öğrencilerimizin dersi sevebilmeleri için konular güncel hayat olaylarıyla ilişkilendirerek Matematik dersi somutlaştırılır. Öğrenme farklılıklarını dikkate alarak sınıf içinde farklı öğrenme yöntemleri kullanılır. Öğrencilerimize düşünmeleri için açık uçlu sorular sorulur, derslerde akıl oyunları oynanır ve etkinlik tabanlı ders işlenir. Performans ve proje çalışmalarıyla öğrencilerin düşüncelerini birbirleriyle paylaşmaları ve matematik dilini kullanmaları sağlanır. Genel amacımız öğrencilerimize matematik ve matematiksel düşünmeyi öğretmektir. Amacımıza sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumluluk alma becerisini geliştirerek ulaşabileceğimize inanıyoruz. Matematik dersinde önemli olan öğrencinin okuduğunu anlaması ve problem çözme stratejisini geliştirmesidir. Derslerimiz araştırma yapan, bilgi üreten, sorgulayan ve öğrendiklerini başka alanlara transfer edebilen öğrenciler yetiştirmeye rehberlik eden bir anlayışla işlenir. 

Teknolojinin ve kod yazılımının önemli olduğu çağımızda Sphero-MBOT gibi akıllı robot kulüplerimizle matematik dersinin farklı dallardaki kullanımına dikkat çekip, akıllı robotlarla matematik dersi daha eğlenceli hale getirilir.

Unutmayın ki tüm toplumlarda gelişmenin evrensel dili Matematik’ tir.