Türkçe

Kültür Ortaokulunda Türkçe öğretimi; okuma-anlama, dinleme-izleme, konuşma, yazma ve dilbilgisi öğrenme alanlarını içeren çalışmalarla örülüdür. Öğretmenler öğrencileri, bu beş temel beceri alanına uygun çeşitli yöntem ve tekniklerle geliştirmeyi amaçlar. Ortaokul sonunda öğrenciler Türkçe dersleri kapsamında aşağıdaki becerileri kazanır:

• Türkçeyi sever ve özenle kullanırlar.

• Öğrendiklerini yaşamlarına ve davranışlarına yansıtarak dil becerilerini en iyi şekilde geliştirirler.

• Topluluk karşısında konuşma yapabilecek şekilde yetişirler.

• Kendilerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edebilirler.

• Eleştirel düşünebilirler; okuduklarını, gördüklerini ve duyduklarını yorumlayabilirler.

• Her yıl en az 10 kitap okur ve bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaparlar.

• Seçilen kitaplarla Türk ve dünya edebiyatındaki yazarları tanırlar.

• Okudukları kitapların yazarlarından en az üç tanesiyle tanışır ve onlarla söyleşiler yaparlar.

• Farklı türde eserler okuyarak bunlarla ilgili karşılaştırmalar yapar ve edebi zevklerini oluşturmaya başlarlar.

• Okumayı zevk ve alışkanlık haline getirirler.

• Her yıl en az sekiz şairi ve şiirlerini inceleyerek şiir zevklerini oluştururlar.

• Birkaç köşe yazarı takip ederek bunlarla ilgili düşüncelerini sınıfa taşırlar.

• Çocuk ve gençlik edebiyatında ödül almış yazarların kitaplarını bilir ve bunların en az üç tanesini okumuş olurlar.

• Düşünce yazılarının özelliklerini bilir ve bunları kullanarak herhangi bir türde yazı yazabilirler.

• En az bir tiyatro oyunu izlemişlerdir.

• Dilin düşünme ve iletişim alanlarındaki önemini kavrayarak yaşamlarının bütününe bu kazanımı aktarırlar.

• Projelerini hazırlarken araştırma, inceleme, karşılaştırma ve eleştirme yöntemlerini öğrenir ve kullanırlar.

• Yaptıkları çalışmalarla bireysel ya da grup olarak sunum becerilerini geliştirirler.