Fen Bilimleri

Amacımız;

1) 4. sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar fen bilimleri dersleri MEB programlarına uygun bir şekilde işlenerek Fen Bilimleri konularına karşı merak duygusu gelişmiş, araştırmayı, okumayı, tartışmayı seven, problem çözme becerisi gelişmiş, bilimsel süreç ve ilkeleri kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir.

2) 1.sınıftan 8. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri okulun fen bilimleri laboratuvarını aktif olarak kullanır.

3) 4. sınıftan itibaren her konu ile ilgili laboratuvar çalışması yapılarak derslerde işlenen konulara ait bilgiler daha kolay, etkili ve eğlenceli bir şekilde öğretilir.

4) Öğrenciler fen alanındaki yetenek ve becerilerini kullanarak ortaya çıkardıkları ürünleri okulumuzda sergilerler.

5) Günümüz çevre sorunlarına dikkat çekmek ve bunlara çözüm getirmede öncülük etmek amacıyla öğrenciler çeşitli kurum, kuruluş ya da belediyelerle işbirliği içinde düzenlenen sosyal projelerde yer alırlar.

6) Öğrenci fen bilimleri dersinde öğrenilen bilgilerin sadece sınıf içerisinde kalmadığını, bu bilgilerin günlük yaşamda örneklerinin olduğunu anlar ve bunu yaşamsallaştırır.

7) Evrelerindeki sorunları gözlemleyen ve onlara çözüm önerileri getiren öğrenciler bilimsel proje çalışmaları gerçekleştirir. Bu çalışmalar ile ulusal yarışmalara ve şenliklere katılırlar.