Sosyal Bilimler

Sosyal bilimler, değişmenin bilimi olarak öğrencilerin toplum gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlar. Öğrenciler, bilgi toplumuna ulaşmada ve bilgiyi yaşamının bir parçası haline getirmede sosyal bilgiler dersinin önemli olduğunu bilirler. Bölüm, öğrencilerin bilgi toplumunda ancak sosyal bilgiler dersinin kazanımlarını özümsemek, onu farklı alanlarda kullanabilmeyi gerçekleştirmek ve yaşamakla hak ettiği özgün yeri alacağına inanır.

Bu kapsamda öğrenci için hedeflerimiz…

Bireysel düzeyde:

• Bireyin kendisini tanıması, bilmesi ve sevmesi.

• Bireyin her yönüyle kendini değerli hissetmesi.

• Bireyin özgür ve özgün olduğu bilincini kazanması.

• İnsan hak ve özgürlüklerine sahip çıkan; araştıran, üreten ve sorgulayan bir birey olması.

Ulusal düzeyde:

• Günceli takip edebilmek için ülkesinde yaşanan gelişmeleri (ekonomik, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif) akşam haberlerinde ya da gazete manşetlerinde dikkatini çekenleri paylaşır.

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer vatandaşı olarak dilini, tarihini ve yaşadığı yerin doğal güzelliklerini bilir ve korur.

• Atatürk ilke ve inkılâplarının Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasındaki etkisini kavrar.

• Türk kültür ve tarihiyle ilgili genel bir bakış açısına sahip olur.

• Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen Türk inkılabının tarihi anlamını ve önemini bilir ve bununla ilgili gelebilecek düşünsel sorulara yanıt verir.

Evrensel düzeyde:

• İnsanlığın bir parçası olduğu bilinciyle hareket ederek ülkesini ve dünyadaki diğer ülkeleri etkileyen siyasi, sosyal ve ekonomik olayları bilir.

• Evrensel boyutta yaşanan gelişmelerin ulusal alana etkisini kavrar, küresel sorunlara akılcı çözüm önerileri getirebilir.