Yabancı Dil ( II.Yabancı Dil)

KÜLTÜR KOLEJİ ORTAOKULU AMAÇLARIMIZ:

İngilizce derslerinde öğrencilerimizin;

· kendini İngilizce ifade edebilen,

· İngilizce okumaktan ve araştırmaktan zevk alan,

· İngilizce bilgisini başka dersler ve alanlarda da kullanabilen,

· ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek başarı gösteren,

· birçok yazarı ve onların kültürlerini tanıyan ve bununla birlikte farklı bakış açılarını anlayan ve hoşgörü geliştiren,

. eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip,

· dünya vatandaşı olabilmek için çabalayan bireyler olarak yetişmesi hedeflenir.

KÜLTÜR KOLEJİ ORTAOKULU HEDEFLERİMİZ:

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi standartlarına göre öğrencilerimizin ortaokul 8. Sınıf sonunda B1 (Threshold – Independent User) seviyesine ulaşmaları hedeflenmiştir.

Dinlediğini Anlama: Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşmaları, konferansları ve açık oturumları ana hatlarıyla takip edebilir, televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilir, standart dildeki filmlerin çoğunu anlayabilir.

Okuduğunu Anlama: Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri güncel sorunlar ile ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir, çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma: Ana dilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir, bildik bağlamdaki tartışmalarda kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir. Sözlü Anlatım: Çok çeşitli konularla ilgili açık ve ayrıntılı betimlemeler sunabilir, çeşitli seçeneklerin olumlu/olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.

Yazılı Anlatım: İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunabilir ve nedenler ileri sürebilir. Olayların ve deneyimlerin kişi için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran metinler yazabilir.

İngilizce dersleri dışında yürütülen JMUN kulüp çalışması ile öğrenciler sınıf içi çalışmalarını uygulama ve İngilizce bilgileri ile farklı alanlara yoğunlaşarak geliştirme şansını edinmektedirler.

KÜLTÜR KOLEJİ ORTAOKULU İKİNCİ YABANCI DİL:

Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Kültür Koleji İlkokulunda öğrencilere 4. sınıftan itibaren İngilizcenin yanında 2. yabancı dil öğrenme olanağı sunulmaktadır.

Yabancı dil eğitim programında Almanca ve İtalyanca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek ve aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimize öğrendikleri ikinci yabancı dilde "temel kullanıcı" düzeyine getirerek yaşamsal dil becerilerini kazandırmak, kendilerini bu bağlamda rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.