Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar dersleri öğrencilerin; tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçimleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Öğrencilerin öncelikle;

• Çizgi ve renklerin özelliklerini fark edebilen,

• Çizgi ve renk yoluyla kendisini ifade edebilen,

• Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade edebilen,

• Sanat eserlerini yorumlayabilen,

• Olumlu ilişkiler kurabilen,

• Tasarıma yönelik hayal gücünü kullanabilen,

• Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilen,

• Müze kültürü ile sanatın evrenselliğini kavrayan,

• Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini geliştiren bireyler olmaları hedeflenir.