Müzik

"Kültür Ortaokulu Müzik Bölümü “Bütün sanatlar içinde yapısı gereği insan duygularını en çok avucu içine alan, fiziksel olarak insanı büyüleme gücü en yüksek olan sanattır müzik.”
Nietzsche

Ülkemizde ve dünyada yaşayan müzik kültürlerinin tümüne yer veren, milli birlik ve beraberliği koruyan, pekiştiren, geliştiren ortak bir müzik repertuarı kazandırılmasını esas alan müzik dersleri işlemek ve böylece öğrencinin bilişsel, devinişsel, duyuşsal davranışları ile bir bütün olarak gelişmesini sağlamak müzik derslerinin temel hedefidir. Bu felsefe doğrultusunda öğrenciler:

• Temel müzik yazı ve öğelerini (nota) kullanır.

• Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.

• Sanata ve sanatçıya saygı gösterir.

• Çaldığı enstrümanda belirlenen hedefe ulaşabilir.

• Sosyal aktivitelerde istekli ve gönüllü olarak yer alabilen birer birey olarak yetişir.

Enstrüman eğitimi, müzik eğitiminin neredeyse vazgeçilmez bir parçasıdır. Okulda 4. sınıftan itibaren başlayan enstrüman eğitimi, belirli becerilerin ve soyut düşünebilme becerisinin geliştirilmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle öğrenciler yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bedensel becerileri de göz önünde bulundurularak keman, gitar, perküsyon gibi enstrümanlara yönlendirilir. Kültür Koleji’nden her öğrenci bir enstrüman çalarak mezun olur.

Almış oldukları müzik eğitimi neticesinde öğrenciler okul orkestraları ve korolarda görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulur. Yapılan konserler, öğrencinin özgüveninin gelişmesi açısından da en önemli etkinliklerdendir.