Kış Spor ve Sanat Okulu

Öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunmak,  arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı ve rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, sportif anlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak kendi alanlarında başarılı sporcular yetiştirmeyi düşündüğümüz spor okullarımız ile;

Öğrencilerimizin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerini sağlamak, kendini özgürce ortaya koyabilen, sanatı seven ve kültürünü algılayan mutlu, başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçladığımız sanat okullarımıza tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

Spor, müzik, görsel sanatlar, maker ve yaratıcı drama gibi birçok alanda eğitim veren  Kış Spor, Sanat ve Bilim Okulu çalışmalarımız, alanında uzman öğretmenlerden kadrosuyla Spor,  Sanat ve Bilim Okulu; hafta içi ve haftasonu çalışmaları olarak 6-14 yaş aralığındaki öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu çalışmalardaki amacımız; öğrencilerimizin özgüveni yüksek tutmak, sosyal ilişkilerde iyi olmalarını sağlamak, sporu, sanatı ve bilimi seven bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.

Anaokulundan liseye kadar tüm yaş grubundaki okulumuz öğrencileri ve okulumuz dışındaki öğrencilerimiz de  Kış Spor, Sanat ve Bilim Okulu’muzun keyifli, eğlenceli ve öğretici çalışmalarına katılabilirler.

Kültür Koleji Ataköy Kampüsü Sanat Okulu Bünyesindeki Branşlar

Piyano: Piyano eğitimi alacak öğrencilerimiz alanında uzman öğretmenler ile bireysel çalışmalar yapmaktadır. Öğrencinin seviye durumuna göre program belirlenerek kullanılacak kaynak kitaplar seçilir. Nota ve solfej eğitiminin yanı sıra temel çalış teknikleri ile ilgili egzersizler yapılır. Bu egzersizlerle birlikte klasik müzik piyano repertuarından öğrenci seviyesine uygun eserler çaldırılır.

Görsel Sanatlar: Öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler.

Tuval Akrilikle Figürlü çalışmalar”,

 “Kolaj”,

“Linol Baskı”,

“Karakalem Çalışmaları”,

 “Üç boyutlu Form Çalışmaları”

gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar.

Seramik-Heykel: Ana sınıfı ve ilkokullarda yapılan seramik-heykel çalışmalarının temel amacı, doğal becerileri geliştirerek, seramik kilini kullanarak hayal ettiklerini yaratıcı etkinliklerle somut bir biçimde ifade etmeyi öğretmektir. Seramik çalışmaları hem zihinsel hem de bedensel gelişime katkı sağlar.  Öğrenciler seramik çalışarak, grupla çalışmayı öğrenir, yaratıcılık yönleri gelişir, özgüven kazanırlar. Kendilerini daha kolay ifade ederler. Öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları çalışmalar sergilenir

Kültür Koleji Ataköy Kampüsü Spor ve İnovasyon  Okulu Bünyesindeki Branşlar

İnovasyon Merkezi Çalışmaları

Okulumuz İnovasyon Merkezi’nde öğrencilerimiz disiplinler arası çalışmalar yapma imkanı bulmaktadır. Ayrıca hafta içi ve hafta sonu maker ve robotik çalışmalarına da katılmaktadırlar.

Basketbol: Hedefimiz sporun evrensel boyutları içerisinde, genç sporcularımızın bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, basketbolu sevdirmek, genç sporcularımızın enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamanın yanında Türk sporuna genç sporcular yetiştirmektir.

Jimnastik: Uzman antrenörler eşliğinde yapılan yöntemli ve düzenli jimnastik çalışmalarıyla amacımız; çocukların beden ve ruh yeteneklerini geliştirmek, oyun ihtiyaçlarını karşılamak, disiplinli, sosyal ve özgüveni gelişmiş bireyler haline dönüşmelerini sağlamaktır.

Futbol: UEFA Lisanslı Antrenörlerimiz nezaretinde yapılan çalışmalarımızda, yaş seviyelerine göre gruplandırılan öğrencilerimizin futbolu sevmeleri ve temel futbol becerilerini kazanmaları en öncelikli hedefimizdir. Futbol Okulumuzun içeriğinde derslerin dışında, farklı futbol okulları ile maçlar, farklı seviyelerdeki futbol maçlarını seyretme ve sene sonunda büyük bir stadyumda antrenman yapma gibi organizasyonlarda bulunmaktadır.

Aikido: Aikido'da amaç; kendinle, karşındakiyle, doğayla ve çevremizdeki her şeyle uyuma girebilmek ve uyumsuzluğun getirdiği tüm olumsuzluklardan uzaklaşabilmektir. Aynı zamanda çok etkili ve güç gerektirmeyen bir savunma sanatının felsefesini öğrencilerimize öğretmektir

Voleybol: Voleybol Spor Okuluna katılan öğrencilerimizi, fiziksel, sportif ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, toplu ya da topsuz olarak uygulanan eğitim teknikleri ile öğrencimizin ileri yaşamında, her türlü hareketinde gerekli olan koordinasyon, ritim, denge, algılama sürati, tepki süresi gibi motor fonksiyonların geliştirilmesi, voleybol sporunun sevdirilmesi, top duyusunun gelişimi ve minikler standartlarında voleybolun öğretilmesi, grup arkadaşları ile bir arada çalışan çocuğun, ekip bilincini ve kendisinin ekipteki yerini anlamasını sağlayacak ve ileride toplum içerisinde yerini almasını kolaylaştıracak spor becerilerinin ve spor kültürünün kazandırılmasıdır.

Programla İlgili Detaylar;

* Basketbol, Futbol, Voleybol, Tenis, Ritmik Jimnastik ve Aikido çalışmaları okul kampüsünde gerçekleştirilir.

* Ulaşım aileler tarafından sağlanır.

*Müzikte enstrüman çalışmaları bireysel olup randevu usulü ile ders saatleri belirlenir. (Cumartesi tam gün, hafta içi ise 17.00’dan sonra randevu verilir.)

* Etkinlik süresi 32 haftadır.

Ayrıntılı Bilgi için;

• Beden Eğitimi Bölümü 0(212) 5590488 / 1437 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.