Matematik

 

Kültür Koleji Fen Lisesi Matematik Bölümü; takım çalışması yaparak sürekli kendini yenileyen, bilimsel yönden kendini geliştiren, ihtiyaca uygun eğitim teknikleriyle çalışan, matematik eğitim modelini sürekli geliştiren, iyileştiren ve öğrencisine karşı sorumluluk bilinci ile hareket eden dinamik bir öğretmen kadrosundan oluşur.

Biliyoruz ki “uygun koşullar ve gerekli bilgiler ile desteklendiğinde her öğrenci matematiği öğrenebilir ve kavrayabilir.”

 Bu felsefeden yola çıkarak amacımız;

Öğrencimizi;

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavramları günlük yaşamına transfer edebilecek,

Gelişen modern teknolojinin gereği olan değişimlere ayak uydurabilecek,

Soyut düşünme yetisi kazandırılarak yaratıcı bir birey olabilecek,

Yükseköğrenimde gerekli olan temel matematiksel bilgi ve beceriler ile donanmış

Matematiksel bakış açısını özümsedikten sonra, soran sorgulayan, öğrenmekten keyif alan ve kendi kapasitesinin en üstüne çıkmayı başaracak düzeye getirmektir.

Fen Lisemizdeki matematik öğretimi ile öğrencilere bilim insanı olma altyapısı oluşturulmaktadır. Okulumuzda matematik kazanımları yapılandırmacı eğitim öğretim anlayışı ve bireysel farklılıklar gözetilerek işlenmektedir.

 Geometri dersleri aksiyomatik yapıda (ispat ve çizim yöntemleri), analitik ve vektörel yaklaşımlar esas alınarak kavramsal öğrenmeye dayalı problem keşfetme, hipotez kurma, doğrulama, genelleme, ilişkilendirme şeklindeki yaklaşım sırası öne çıkarılarak öğrencilerimizin görsel yeteneklerini fark edip, geliştirmeleri sağlanır.

Matematiğe karşı ilgili ve kendi merakının peşinden giden öğrencilerimiz için proje çalışmalarına önem verilir ve bu kapsamda TÜBİTAK ve benzeri kurumların düzenlediği proje yarışmalarına ve matematik Olimpiyatlarına proje grupları oluşturulur. Ulusal ve Uluslararası Matematik yarışmalarına öğrenciler yönlendirilerek analitik çözümleme becerileri geliştirilir.

İlgili öğrencilere   “Akıl Oyunları” çalışmalarıyla matematik dersinin gülen yüzüyle tanışmaları sağlanarak planlı ve ekiple çalışma sorumluluğu kazandırılır

Günümüzde teknoloji kullanımın vazgeçilmezliği düşünüldüğünde, teknolojik donanımlı dersliklerimizde bilgisayar yazılımları kullanılarak öğrencilerimizin teknolojiden yararlanmaları sağlanır.

STEM eğitimleri çerçevesinde disiplinler arası işbirliği ile öğrencilerimize performans ve proje ödevleri verilir ve matematiksel modelleme çalışmaları yapılır.

MATEMATİK EVRENSEL BİR DİL, EVRENSEL BİR KÜLTÜR VE TEKNOLOJİDIR.