Matematik

Kültür Fen Lisesi Matematik Bölümü; takım çalışması yaparak sürekli kendini yenileyen, bilimsel yönden kendini geliştiren, ihtiyaca uygun eğitim teknikleriyle çalışan, matematik eğitim modelini sürekli geliştiren, iyileştiren ve öğrencisine karşı sorumluluk bilinci ile hareket eden dinamik bir öğretmen kadrosundan oluşur.

Biliyoruz ki “Uygun koşullar ve gerekli bilgiler ile desteklendiğinde her öğrenci matematiği öğrenebilir ve kavrayabilir.” Bundan dolayı matematik eğitimimizle öğrencilerimizi;

 • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek ve bu kavramları günlük hayatta ve diğer disiplinler arasında kullanabilecek,

 • Gelişen modern teknolojinin gereği olarak değişimlere ayak uydurabilecek,

 • Soyut düşünme yetisi kazandırılarak yaratıcı bireyler olabilecek,

 • Yükseköğrenimde gerekli olan temel matematiksel bilgi ve beceriler ile donatılan,

 • Matematiksel bakış açısını kavrattıktan sonra,soran sorgulayan ,öğrenmekten keyif alan ve kendi kapasitesinin en üstüne çıkmayı başaracak düzeye getirmeyi amaçlıyoruz.

  Fen Lisemizdeki matematik eğitimi ile öğrencilere bilim insanı olma altyapısı oluşturulmaktadır. Okulumuzdamatematik konuları yapılandırmacı eğitim anlayışı ve bireysel farklılıklar gözetilerek işlenmektedir. Geometridersleri aksiyomatik yapıda(ispat ve çizim yöntemleri),analitik ve vektörel yaklaşımlar esas alınarak kavramsalöğrenmeye dayalı problem keşfetme, hipotez kurma, doğrulama, genelleme, ilişkilendirme şeklindeki yaklaşımsırası öne çıkarılırken öğrencilerimizin görsel yeteneklerini fark edip, geliştirmeleri sağlanır.

  Matematiğe karşı ilgili ve kendi merakının peşinden giden öğrencilerimiz için proje çalışmalarına önemverilmekte ve bu kapsamda TÜBİTAK ve benzeri kurumların düzenlediği proje yarışmalarına ve matematikolimpiyatlarına proje grupları oluşturulur.

  Günümüzde teknoloji kullanımın vazgeçilmezliği düşünüldüğünde, teknolojik donanımlı dersliklerimizdebilgisayar yazılımları kullanılarak öğrencilerimizin teknolojiden yararlanmaları sağlanır.

  STEM eğitimleri çerçevesinde disiplinler arası işbirliği ile öğrencilerimize performans ve proje ödev çalışmalarıyaptırılmaktadır.

  İlgili öğrencilere matematik kulübü etkinlikleri içerisinde planlı ve takım çalışması sorumluluğu kazandırılarak

 • “Akıl Oyunları” çalışmaları yapılmaktadır.