Fen Bilimleri

İnsanın varlığıyla başlayan ve günümüze kadar gelen araştırma çalışmaları merak duygusu ile başlamış ve tüm insanları araştırma yapmaya yönelten bir duygu olmakla birlikte aynı zamanda öğrenmeyi de tetikleyen en büyük etkenlerden biridir. İnsanların içinde yaşadığı dünyayı evrimleşme sürecinden bu yana gözlemlemesi ve açıklayamadığı olayları araştırarak bu olayları anlamlaştırması, çözmeye çalışması tamamen merak duygusu sayesinde olmuştur. Günümüzde kullandığımız tüm buluşlar geçmişte gözlem yapan, olaylara bilimsel çerçevede anlam katmak isteyen, konuları merak eden ve bu duygu sayesinde olayları araştıran insanların ürünleridir.

İnsanoğlunun evreni, yaşadığımız doğa ve olayları anlama süreci, çeşitli bilim dallarının gelişmesini ve teknoloji dediğimiz bilgilerin edinilmesini sağlamış olan merak duygusu ile gelecekte de insanların yeni bilgiler edinerek farklı icatlar ve keşiflerde bulunmasını sağlayacaktır. Çevremizi, doğayı ve olayları anlama süreci var olduğumuz müddetçe de devam edecektir.

            Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarının oluşturduğu Kültür Fen Lisesi Fen Bilimleri Bölümü, hem fiziksel hem de akıl gelişim sürecinin içinde olan öğrencilerimizde hayal gücü, yaratıcılık, görebilirlik duygularıyla, doğru soruyu sorabilmeleri için gerekli donanımı kazandırmak ve çağdaş dünya insanı olabilme yolunda önünü açan bir hedefle çalışmalarına yön vermektedir. Bu bağlamda Öğrencilerimize, STEM çalışmaları bazlı bilimsel düşünme becerilerini kazandırma yolunda, değişen ve gelişen müfredata uyum sağlayacak şekilde yapılanmamız daima aktif kalmaktadır. Bu eğitim –öğretim yılında açılan robotik, arduıno, web 2.0,oyun programlama, BİOFUTURE gibi bilimsel kulüp çalışmaları ile ders içi, ders dışı ve laboratuvar çalışmaları olmak üzere birçok alandan zenginleştirilerek yürütülmektedir. Aynı zamanda Bu çalışmalar her yıl, bir önceki yıldan alınan geribildirimlerle güncellenmektedir. Ayrıca 11 ve 12. Sınıflarımızda üniversiteye giriş sınavlarına yönelik hazırlık çalışmaları büyük bir özveri ve titizlikle hafta sonu dâhil olmak üzere yapılmaktadır.

Disiplinler arası çalışmalara da önem veren Fen Bölümü, eğitim-öğretimin başında belirlediği yol haritasını her ayrıntıyı dikkate alarak planlamaktadır.

 • Ders İçi Aktiviteleri
 • Ders Dışı Aktiviteleri (bilimsel içerikli geziler, seminerler)
 • Laboratuvar Çalışmaları
 • Bilimsel Proje Çalışmaları(fizik-kimya-biyoloji) ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım
 • Web 2.0,oyun programlama, DNA’ nın gizemli dünyası ,Biofuture,robotik, arduıno,
 • Klüpler (NANOCHEM , TEKNOFİZİK​ ,BIOFUTURE)
 • Hafta Sonu Çalışmaları
 • Üniversite Sınavlarına ( YKS ) Hazırlık Çalışmaları 
 • Ölçme-Değerlendirme Veri ve Analizleri
 • Akademik Kamp Çalışmaları
 • Sosyal Sorumluluk Proje Çalışmaları
 • Doğa-Çevre Çalışmaları
 • Bilim Merkezi Etkinliklerimiz
 • Fen Bilimlerinde Ardunıo Uygulamaları
 • SMART PROJESİ/Yurt Dışı Yaz Eğitimi
 •  
 •  
 • Öğrencilerimizin her birinin içinde yer alacağı çalışmalardır. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz akademik donanıma sahip olurken aynı zamanda sorumlu bir birey olma bilincini de kazanırlar. Kültür Fen Lisesi, Fen Bilimleri Bölümü  yanlış yapmaktan korkmayan, olaylara çok yönlü bakarak çözüm üretebilen öğrenciler yetiştirerek hayata kazandırmayı hedefler.

Bölüm kazanımları:

 • Bireysel ya da grup halinde bilimsel bir deney tasarlayıp ve uygulayabilirler.
 • Deneysel aletleri etkin bir şekilde kullanabilirler.
 • Bilimsel platformlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecek düzeyde proje çalışmasını yürütebilirler.
 • Fen eğitimi doğrultusunda öğrendiği konularla ilgili problem oluşturur ve çözüm yolları üretebilirler.
 • Bilimsel Proje Çalışmaları(Fizik-Kimya-Biyoloji) ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak Bilimsel bir konuyu araştırma, derleme ve sunma becerisini kazanırlar.
 • Sosyal sorumluluk projelerinde etkin bir şekilde yer alırlar.
 • Eko duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişirler.
 • Bilim insanlarını tanırlar ve özümserler.
 • Bilimsel gezilere katılırlar.
 • Bilimsel gezilerin sonuçlarını müfredat konularıyla ilişkilendirebilirler.

Bölüm hedefleri:

 • Ülkedeki fen eğitimi ve uygulamalarının her düzeyinde iyileştirici ve öncü rolü üstlenir.
 • Değişime ve gelişime açık, örnek ve önder birey olmalarını sağlanır.
 • Robotik, Arduıno, web 2.0,Oyun Programlama, DNA nın gizemli dünyası ve Biofuture gibi kulüp çalışmalarıyla gelişen teknolojiye inovasyonları sağlanır.
 • Öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayata aktarabilmesi sağlanır.
 • Öğrencilerin laboratuvar becerilerini geliştirmesi sağlanır.
 • Öğrendikleri ile doğa olaylarını ilişkilendirebilmesi sağlanır.
 • Sorun çözme becerisini kazanması sağlanır.
 • Üniversite hazırlık  çalışmaları kapsamında TYT ve AYT gibi özel yapılanmalar ile deneme sınavları, bireysel çalışma ve etüt programları planlanır.
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına katılacak proje çalışma grupları oluşturulur.
 • Fizik-Kimya ve Biyoloji dallarında çok sayıda Uluslararası sınav ve yarışmalara katılacak öğrenci grupları  oluşturulur.
 • Öğrencilerin ,disiplinler arası çalışmanın önem ve bilincini taşıyarak STEM çalışmalarını benimsemesi sağlanır.
 • SMART PROJESİ/Yurt Dışı Yaz Eğitim Programı ile öğrencilerimizin farklı kültürleri yaşamaları ,farklı ülkelerden arkadaşlıklar geliştirebilmeleri ve de dünyaca ünlü akademisyenler ile Amerika’da bir üniversite kampüsünde eğitim almalarına fırsat yaratma
 •