Türk Dili ve Edebiyatı

TEMEL İLKEMİZ:

Akademik kazanımlarının yanı sıra sosyal yönü güçlü, sanat ve edebiyatla barışık, yaratıcı, üretken, özgüveni yüksek bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ: 

Öğrencilerimizin eğitim- öğretim sürecinin sonunda aşağıda belirtilen birikimlere sahip olmasını hedeflemekteyiz.

- Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimsemişlerdir.

- Doğaya ve çevresine duyarlıdırlar.

- Ana dilini bilinçle, özenle, güvenle kullanırlar.

- Düşüncelerini yetkin ve etkili bir şekilde ifade edebilirler.

- Çağdaş bir dünya insanı olarak evrensel gelişmeleri izlerler.

- Okuma alışkanlığı kazanırlar.

- Bilgiye ulaşma yollarını bilir  ve sorgulayıcı bakış açısına sahiptirler.

- Ahlaki, insani ve etik değerlerin bilincindedir.

- Topluluk karşısında konuşma yetisine sahiptirler.

- Türk ve Dünya Edebiyatı’nın önemli yazarlarını tanırlar.

- Üniversite sınavlarında başarılı olmak için gerekli bilgi ve donanımları kazanmışlardır.

 

HEDEFE ULAŞTIRACAK BASAMAKLAR

- Dili doğru yazma ve konuşmaya odaklı bir ders işleyişi oluşturulur.

- Kitap okuma saatleri, kitap tanıtımları, kitap fuarı gezileri, kütüphane ziyaretleri, roman sınavları gibi etkinliklerle kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.

- Sunum etkinlikleri yoluyla kalabalığa hitap etme yeteneği kazandırılır.

- Kısa film yarışmaları, Duvar gazetesi yarışması gibi yarışmalarla yaratıcı gücü öne çıkaracak etkinlikler yapılır.

- Düşünmeye ve üretmeye dayalı öğrenci merkezli ders işlenir. 

- Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanır.

- Münazara Kulübü’nde verilen eğitimleri takiben münazara yarışmalarına katılınır.

- Okul Antolojisinde yer alacak nitelikte yaratıcı yazma çalışmaları yapılır.

- Şehrimizde veya yakın çevrede bulunan sanat ve edebiyat müzelerine geziler düzenlenir.

- Edebiyat dergileri tanıtılır.

- Üst eğitim kurumlarına hazırlama amaçlı planlı etüt ve bire bir çalışmalar düzenlenir.

- Evrensel yapıtlara ulaşmasını sağlayacak yöntemlerle ders işlenir.

- Üniversite hazırlık kapsamında yeterli test çözülür ve uygulamalar yapılır.

 

ÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ UYGULAMALARIMIZ

 

 -Öğrencilerimizin bilgiye ulaşmayı öğrenmesini ve öğrendiklerini uygulamasını sağlayarak her türlü durumda analiz, sentez, karşılaştırma, yorum gücü gelişmiş eleştirel bakış açısına sahip, kendi kendine yeten, birikimli bireyler olarak toplum içinde yer almalarını istiyoruz. Etkinliklerimizi de buna göre planlıyoruz.

-Okulumuzun vizyonu doğrultusunda Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde genel bir dil ve edebiyat kültürü verirken üniversite sınav başarısı da önemli bir hedefimiz olduğu için üniversite hazırlık çalışmaları da önemli bir yer tutmaktadır.

-Zaman zaman sanatçılarımızı okulumuza davet ederek söyleşi, imza günü gibi sosyal ve kültürel ortamlar yaratıp öğrencilerimizin bu kişilerle fikir alışverişinde bulunmalarını sağlıyoruz.

-Genel Kültür ve Bilgi yarışmaları düzenleyerek öğrencilerimizin kendi bilgi ve kültürlerini sınayabilecekleri ortamlar yaratıyoruz.

-Her sene düzenlediğimiz “Sunum Etkinliği” ile öğrencilerimizin topluluk karşısında konuşabilme ve kendine güvenli bireyler olabilmesine zemin hazırlıyoruz.

-“Duvar Gazetesi Etkinliği”  ile öğrencilerimizin yaratıcı özelliklerini keşfetmesine fırsat tanıyoruz.

- Radyo Kulübü, Televizyon Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Münazara Kulübü gibi sosyal kulüp faaliyetleri bölüm olarak sorumluluğumuz altında devam etmekte olup öğrencimizin farklı yetenek ve eğilimlerini keşfetmesine olanak sağlıyoruz.

- Çıkardığımız yıllık edebiyat dergisi “Antoloji” de öğrencilerimizin yaratıcı yazılarına yer veriyoruz.