Türk Dili ve Edebiyatı

 
TEMEL İLKEMİZ:
Akademik kazanımlarının yanı sıra sosyal yönü güçlü, sanat ve edebiyatla barışık, yaratıcı, üretken, özgüveni yüksek bireylerin yetişmesini sağlamaktır.
HEDEFLERİMİZ: 
Öğrencilerimizin eğitim- öğretim sürecinin sonunda aşağıda belirtilen birikimlere sahip olmasını hedeflemekteyiz.
- Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimsemişlerdir.
- Doğaya ve çevresine duyarlıdırlar.
- Ana dilini bilinçle, özenle, güvenle kullanırlar.
- Düşüncelerini yetkin ve etkili bir şekilde ifade edebilirler.
- Çağdaş bir dünya insanı olarak evrensel gelişmeleri izlerler.
- Okuma alışkanlığı kazanırlar.
- Bilgiye ulaşma yollarını bilir  ve sorgulayıcı bakış açısına sahiptirler.
- Ahlaki, insani ve etik değerlerin bilincindedir.
- Topluluk karşısında konuşma yetisine sahiptirler.
- Türk ve Dünya Edebiyatı’nın önemli yazarlarını tanırlar.
- Üniversite sınavlarında başarılı olmak için gerekli bilgi ve donanımları kazanmışlardır.
 
HEDEFE ULAŞTIRACAK BASAMAKLAR
 
- Dili doğru yazma ve konuşmaya odaklı bir ders işleyişi oluşturulur.
- Kitap okuma saatleri, kitap tanıtımları, kitap fuarı gezileri, kütüphane ziyaretleri, roman sınavları gibi etkinliklerle kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.
- Sunum etkinlikleri yoluyla kalabalığa hitap etme yeteneği kazandırılır.
- Kısa film yarışmaları, Duvar gazetesi yarışması gibi yarışmalarla yaratıcı gücü öne çıkaracak etkinlikler yapılır.
- Düşünmeye ve üretmeye dayalı öğrenci merkezli ders işlenir. 
- Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanır.
- Münazara Kulübü’nde verilen eğitimleri takiben münazara yarışmalarına katılınır.
- Okul Antolojisinde yer alacak nitelikte yaratıcı yazma çalışmaları yapılır.
- Şehrimizde veya yakın çevrede bulunan sanat ve edebiyat müzelerine geziler düzenlenir.
- Edebiyat dergileri tanıtılır.
- Üst eğitim kurumlarına hazırlama amaçlı planlı etüt ve bire bir çalışmalar düzenlenir.
- Evrensel yapıtlara ulaşmasını sağlayacak yöntemlerle ders işlenir.
- Üniversite hazırlık kapsamında yeterli test çözülür ve uygulamalar yapılır.
 
  Armağan ERMAN 
KFL Anadil Bölüm Başkanı