Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen akademik disiplinler grubuna verilen addır.  Sosyal Bilimlerin, insan gerçeğinden hareketle değişimi ve sürekliliği inceleyen bir bilim olması, bireyi toplumsallaştırma amacı gütmesi eğitimde, Sosyal Bilimlerin etkin bir yer kazanmasını sağlamıştır.

Özel Kültür Fen Lisesi Sosyal Bilimler Bölümü Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsar.

BÖLÜM HEDEFLERİMİZ

 • Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlılık kazanırlar.
 • Ulusal ve Çağdaş değerleri benimsemeye istek duyarlar.
 • Ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip olurlar.
 • Geçmişten dersler çıkararak bugünü ve geleceği yorumlama gücü kazanırlar.
 • Yaşadığı coğrafyadan başlayarak yurdunu ve dünyayı tanımaya istekli olurlar.
 • Demokrasi kültürünü özümsemiş, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı olurlar.
 • İnsan ilişkileri, yurttaşlık görevleri ve yaşamla mücadelede yeterlilik kazanırlar.
 • Disiplinler arası bilgi, kavram, kuram ve yöntemlerden faydalanarak sosyal sorunların çözümünü öğrenirler.
 • Sosyal yaşamda etkin olmaya çalışırlar.
 • Ülke ve dünya sorunları hakkında bilinçli ve duyarlı olurlar.
 • Eleştirel düşünebilir, problem çözebilir ve yaratıcı olurlar.
 • Sorgular, mükemmelliği arar ve üretken bir kimlik kazanırlar.
 • İnsana, topluma ve dünyaya ilişkin süreçleri farklı açılardan irdeler ve bilimsel düşünebilirler.
 • Üniversite sınavlarında başarılı olmak için gerekli donanıma sahip olurlar. 

Etkinlikler

 • 9.sınıflarda sosyal bilimlerin  konuları  ile ilgili maket sergisi çalışması yapılır.
 • 10.sınıflarda sosyal bilimlerin  konuları  ile ilgili dergi çalışması yapılır.
 • 11.sınıflarda Atatürk temalı sunum gösterisi hazırlanır.
 • Tüm sınıflarda müze gezileri yapılır.
 • Çevre kulübü çalışmaları (Atık pil toplama, çevre konulu konferanslar)
 • 9.sınıflarda TV kulübü çalışmaları yapılır.
 • Ulusal yarışmalara katılım sağlanır. (Türk Coğrafya Kurumunun düzenlediği Göç konulu yarışmada ‘şafak vakti göç ’ isimli kısa film ile Türkiye birinciliği kazanılmıştır.)
 • Sosyal bilimlerde TÜBİTAK çalışmaları yapılır.
 • ‘’MILSET’’ ve ‘’URFODU’’ gibi uluslararası sınavlara katılım sağlanır.