Yabancı Dil

Yabancı dil öğrenmek zor değildir; esas zorluk öğrenilmiş olanı kullanmada, yani uygulamada ortaya çıkar. Bir başka deyişle, Yabancı dil kurallarını herkes öğretebilir, önemli olan öğrencileri,  öğrendikleri bilgileri kullanıp üretken kılmaktır. Bunun sırrı ise öğretmenin sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyim zenginliği ile öğrencinin istek ve çalışkanlığıdır. Kültür Fen Lisesi’nin kuruluşundan beri süregelen dil öğretme hedefi ve politikası öğrencilerin öğrendikleri dili kullanarak iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. Kültür Fen Lisesi bu hedefi gerçekleştirebilecek yetkin öğretmenlere ve deneyime sahiptir.

Dünyadaki Yabancı dil kullanıcılarının yaşam şekilleri, bu dili kullanma amaçları, nasıl öğrendikleri sınıflarda tartışılır ve çeşitli uygulamalarla günlük yaşamda kullanım fırsatları yaratılır. Kültürel farkındalık ve işlevsellik önemsenir. Yabancı dil eğitiminde kullanılan standart modellerin yanısıra günlük yaşamda, sanatta, iş ve eğitim dünyasında, medyada, bilimde ve edebiyatta kullanılan diğer örnekler de gösterilir. Yabancı dilin değişik kullanım işlevleri, değişik dilbilgisi, sözcük, söyleyiş özellikleri ve şekilleri dikkate alınarak sunulur.

BÖLÜM AMAÇLARI

 • Farklı düzey ve çeşitlilikte metin ve materyaller kullanırlar.
 • Konuları sınıf içi aktiviteler ile pekiştirirler.
 • Özel ve farklı projelerle dil yetkinliğini arttırırlar.
 • Dil becerisini geliştirmek üzere öğrenci merkezli metotlar kullanılarak canlandırmalar, münazaralar, grup çalışmaları, istasyon çalışmaları ve de ikili çalışmalar uygularlar.
 • Öğrencilerimizin gelişimini objektif olarak gözlemleyebilmek için Cambridge Sınavları ile değerlendirilirler.
 • Okuma –yazma, dinleme-konuşma becerilerini yaşama geçirirler.
 • Diğer bilimlerle bağlantılar kurabilirler.
 • Çalışmalardaki neden- sonuç ilişkilerini görebilirler.
 • Dil öğreniminde sorumluluk almanın önemini kavrarlar.
 • Kendine güvenme ve böylece rahat iletişim kurabilme yetisi kazanırlar.
 • Kültürel bilinçlenme edinirler.
 • Öğrendiklerini yaşama geçirebilmelerini sağlayacak ortamlarda bulunurlar.

BÖLÜM HEDEFLERİ 

 • Resmi veya anadili İngilizce/Almanca olan ülkeler hakkında genel bilgi sahibi olurlar.
 • Okutulan kitaplarda konusu geçen ülkelerin - Hindistan, Amerika, İngiltere, Afrika vb- müziği, resmi, edebiyatı, modası, gelenekleri, dini, milli ve dini bayramları vb hakkında bilgi sahibi olur ve kendi kültürleriyle karşılaştırırlar.
 • Ünlü yazarlar hakkında bilgi sahibi olur ve eserlerini okurlar.
 • Kurgusal olarak çağdaş şiirler (okunan roman veya oyunla tema bakımından ilişkili olarak) , çağdaş oyunlar, değişik kültürlere ait yazarlar tarafından İngilizce yazılmış romanlar ,Yunan / Romen mitolojik hikayeler, değişik kültürler hakkında değişik yazarlara ait çağdaş hikayeler, Yunan /Romen ve Latin Amerika'dan fabllar çeşitli konularda yazılmış mektuplar okurlar. Kurgusal olmayan düzyazı türlerinde ise sosyal ve ekonomik konular içeren makaleler, deneme türünde yazılar, biyografiler ve otobiyografiler okurlar.
 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanabilirler. İngilizce yapılan panel ve münazaralara katılırlar.