Yabancı Dil

Vizyonumuz

Ağırlıklı olarak İngilizce eğitimi veren bir okul olarak dil öğrenimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri, hedef ve amaçlarımızla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermektir.

Misyonumuz

Öğrencileri mesleki ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisinin bilgi ve becerilerini kazandırarak onları uluslararası nitelikte bireyler olarak yetiştirmektir.

Amaçlarımız

Uluslararası anlayışa sahip, kendini farklı dille ifade edebilen, ömür boyu öğrenmeye açık bireyler yetiştirmek,

Öğrencilere, yabancı dili günlük ve resmi iletişim ortamlarında, hem sözlü hem de yazılı olarak kullanabilmelerini sağlayacak iletişim becerilerini kazandırarak başarılı kariyer edinmelerine yardımcı olmaktır.

Yabancı Dil Eğitim programımız “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı” doğrultusunda geliştirilmiştir. Programın amacı, dil öğretiminde bütün dillere uygulanabilen bir öğretim ve değerlendirme çerçevesi sağlamaktır.

Lise de öğrenciler A1 seviyesinden alınıp mezun olduklarında C1+ seviyesine getirilmesi amaçlanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Dersler öğrenci ve aktif öğrenme merkezli olup anlama ve öğrenme süreçleri, öğrencilerin kendilerine sunulan yeni konuları var olan ön bilgilerine göre yorumladıkları etkin süreçlerdir. Öğrenme öncelikle algılama ve yorumlama, yeni öğrenilenin önceden var olana eklenmesi gibi süreçler içerir.

Öğrencinin merkez olarak alındığı İngilizce eğitim ve öğretim programı olarak iletişimsel yaklaşım bölümümüz tarafından belirlenmiştir.

Çeşitli sınıf içi ve dışı öğrenci merkezli aktivitelerle belirtilen amaçlara ulaşmayı hedefleyen İngilizce Bölümü, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını ve öğrenme becerilerini geliştiren “Reading uygulamaları ile “Akıllı Tahta” ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak öğrencinin dil kullanma becerilerini arttırmayı hedeflemiştir.

Okulumuzda, öğrenmeyi çevresini kuşatan bir süreç haline getiren, analitik düşünceyi özümsemiş, öğrenmeyi öğrenen, güçlüklerin üstesinden gelebilecek yeteneklere sahip olan ileri düzeyde sözlük kullanabilen, kelimeyi analiz edebilen, İngilizce şarkılar dinleyerek dil öğrenimini zevkli hale getiren öğrenci davranışları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler yabancı yayınları takip etmekte, İngilizce roman kitap ve dergi okuyarak yeteneklerini geliştirmektedir.