Görsel Sanatlar

    Kültür Koleji, vizyonu ve misyonu gereği öğrencilerinin akademik donanımlarının yanı sıra sanatsal faaliyetlerinin de her zaman destekçisi olmuştur .

    Kültür Fen Lisesinde Görsel Sanatlar dersi , bireye dışa vurum olanağı sağlayan, her alanda kullanabileceği yaratıcılığı geliştiren, yaşadığı kültüre ve diğer kültürlere değer verme ve sahip çıkma bilinci edindiren en önemli alanlardan biridir. Okulumuzda Görsel Sanatlar  dersi, Lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda seçmeli ders olarak yapılmaktadır. Dersler Resim Atölyesinde, sanat ortamı içinde, klasik müzik eşliğinde yapılır. Dersler işlenirken çeşitli teknik uygulamaları anlatan görsel malzemeler kullanılır.                                                                                            

    Atölyemiz okul saatleri içinde tüm öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Resim kulüpleri öğrencilerin sanatla paylaşım sürecini arttırmaktadır.

Görsel Sanatlar Dersinde Amacımız;

Öğrencilerimizin, yaratıcılıklarını keşfederek hayatın her alanında kullanmalarını sağlamak,

estetik duygusu taşıyan, araştıran, sorgulayan, hoşgörülü, özgür düşünceli, yaşadığı dünyanın farkında olan, kendisine, çevresine katkıda bulunan, farklılıklara duyarlı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

  Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerimiz;

 Dünya Sanat Tarihi , Ressamlar,  teknikler hakkında bilgi sahibi olurlar. Bireysel ve Grup çalışmalarına katılarak, iki ve üç boyutlu çalışmalarla yorumlamalar yaparlar.  Sanatı severler, ilgi duyarlar.

Yaratıcılıklarını, görsel dünyalarını ifade etmeyi, Özgüven ve estetik kazanımını , eleştirel bakış açısını, duygu ve düşüncelerini özgürce yorumlayabilmeyi öğrenirler.

Sanat eserlerini korurlar ve sanatsal gezilerde bulunmaktan zevk alan bireyler olarak yetişirler.

Sanatsal ve sportif etkinlikler programımızın amacı çocuklarımızın yaşam becerileri, üç boyutlu düşünme becerileri, duygusal ve sosyal zekalarının gelişimi, iletişim ve ifade becerileri, kişisel gelişim ve öz disiplin becerilerinin gelişimi ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmaktır.

Yapılan Çalışmalar,

Ressamlardan Örnekler (Röprodüksiyon inceleme)

Işık Gölge , Renkli Resim Teknikleri

Peyzaj , Natürmort, Baskı Teknikleri

Seramik ve Heykel çalışmaları,  Sanat  Galerileri ve Müze Gezileri

İstanbul’daki sanat etkinliklerini yakından izleyerek müze ve sanat galerilerindeki resim sergilerine geziler düzenleyip sanat kültürünü artırıyoruz.

    Öğrencilerimizin çalışmalarını sanat galerilerinde sergileyerek, aktif olarak sanat ortamı içinde yer almalarını ve sanatsal etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz.

    Eğitim süresi içinde Özel Yeteneği ortaya çıkan, plastik sanatları meslek ve yaşam biçimi olarak seçmek isteyen öğrencilerimize daha yoğun eğitim vermek, ilgili alanlara yönlendirmekte yapılan çalışmalar içinde önemli yer tutmaktadır.  12. Sınıf Öğrencilerimizden Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlanmak isteyen öğrencilerimizle  ayrıca ders dışında  hazırlık çalışmaları  yapılmaktadır.