Müzik

İnsanlık tarihi incelendiğinde toplumların ve insanların eğitiminde  güzel sanatlara ve onun bir dalı olan müziğe önemli bir yer verildiği görülmektedir.

 Eski Yunan’da müzik, eğitimin dayandığı temellerden biri,beden ve  ruh eğitiminin bir aracı olarak görülmüştür.
 

“Yunan filozofları, müzik kelimesine bu sanatın sınırlarını aşan bir anlam yüklemişlerdir. Socrates’e göre felsefe, müziğin en yüksek noktasıdır. Eflatun’a göre ise müzik, eğitimin esaslı aracıdır.”

 Müzik, tüm çocukların eğitiminde kullanılması gereken etkili ve önemli

araçlardan birisi olarak kabul edilmekte ve çocukların dil gelişimini, duygusal ve sosyal gelişimini, olumlu yönde etkileyen önemli bir araç olarak görülmektedir.

Kültür Koleji olarak misyonumuz ;

 Müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürünün zenginleştirilmesini kapsar.

Müziğin her türünde nitelikli olanı niteliksizden ayırt edebilen, ülkemiz, Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bu program  doğrultusunda öğrencilerimizin ;

1. İstiklal Marş’ımızla beraber millî birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren diğer marşlarımızı da doğru ve etkili seslendirmenin önemini benimsemeleri,
2. Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaları,
3. Atatürk’ün müzik görüşleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla ulaşılan aşamaları takip etmeleri,
4. Entelektüel merakını geliştirmeleri,
5.Müziğe yönelik olumlu tutumlar sergileyerek özgüvenini ve yaratıcılığını sergilemeleri
6. Müziksel bilgi, görgü, ilgi, istek ve yeteneğini geliştirmeleri,

7. Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmaları,
13. Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisini kurarak estetik duygularını geliştirmeleri,
14. Bilinçli bir müzik dileyicisi olmaları,
15. Müzik dağarcığı oluşturmaları,
16. Ülkemiz müzik türleri ile birlikte evrensel bir müzik kültürüne sahip olmaları amaçlanmaktadır.