Beden Eğitimi

Özel Kültür Fen Lisesi’nde yapılan, beden eğitimi ve spor çalışmalarıyla, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, belirli bir spor dalına yönlendirmek, sporcu-öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onların gelişim özelliklerini de göz önünde tutarak, birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak temel hedefimizdir.

BÖLÜM AMAÇLARI

 • Atatürk’ün ve düşünürlerin, Beden Eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilir. 
  • Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirir ve geliştirebilir. 
  • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilir. 
  • İyi duruş alışkanlığı edinebilir. 
  • Beden Eğitimi ve Spora ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilir. 
  • Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilir. 
  • Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olabilir. 
  • Milli bayramlar ve Kurtuluş Günlerinin anlamını ve önemini kavrayarak törenlere katılmaya istekli olabilir. 
  • Temel sağlık kuralları ve ilkyardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve 
  alışkanlıklar edinebilir. 
  • Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilir. 
  • Kendine güven duyarak yerinde ve çabuk karar verebilir.
  • Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve ahlaksızlığın karşısında olma bilinci kazanır. 
  • Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilir. 

HEDEFLER

 • Dünya çapındaki büyük organizasyonları bilir.
 • Günlük yaşantısında ilgi duyduğu spor dalını takip edebilir ve yorumlayabilir.
 • Spor yaparak çevresindekilere örnek olur.
 • İlgi duyduğu sporun müsabaka sonuçlarını sınıf ortamında tartışabilir.
 • Seçili spor branşını teknikleri ile akıcı bir şekilde uygulayabilir.
 • Temel hijyen ve beslenme bilgilerine sahiptir.
 • Vücuduna zararlı olabilecek maddeleri bilir ve bunları kullanmamaya özen gösterir.
 • Gelişmekte olan spor branşlarını bilir.
 • Çeşitli spor branşlarındaki ülkeleri ve dünya çapındaki sporcuları tanır.
 • Günlük yaşamına sporu entegre edebilir.
 • Sınıflar arası turnuvaları organize eder ve hakemlik yetisine sahiptir.
 • Atatürk’ün spora bakış açısını ve fiziksel ve ruhsal olarak gençlere neler kazandırdığı konusundaki düşüncelerini bilir.
 • Spor malzemelerinin gelişimi ve değişiminin spor branşları üzerindeki etkisini bilir.
 • İzlediği ve katıldığı müsabakalar sonrası teknik ve taktiksel olarak yorumlar yapabilir.
 • Engelli insanlar için sporun olumlu etkilerinin neler olduğunu en az 3 spor branşı ile bağlantı kurarak aktarabilir.