Sağlık

Öğrencinin sağlıklı olması başarılı bir eğitim için en önemli koşuldur. Kültür Eğitim Kurumları sağlık hizmetlerini bu anlayış doğrultusunda sunmayı amaçlar.

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yaşamlarını garanti altına almak kadar sağlık güvenceleri de bizler için son derece önemlidir. Okul dönemi, insan yaşamının önemli değişimlerinin gerçekleştiği özel bir dönemdir. Çünkü okul çağı çocukları büyür ve gelişirler. Bu süreçte yaşanan sağlık sorunları bireyin tüm yaşamını etkilediği gibi erken fark edilen büyüme ve gelişme bozukluklarının önüne geçmek de bu dönemde daha kolaydır.

Okullarımızda öğrencilerimizin fiziksel ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Sağlık birimimizde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktorumuz ve okul hemşiresi görev yapmaktadır. Okullumuzda tam donanımlı revir bulunmaktadır. Revirimizde acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilmek için gerekli donanım mevcuttur.

Sağlık personelimiz sadece acil durumlarda değil öğrencilerin kendini kötü hissettiği her durumda onlara yardımcı olur. Öğrenci revire gittiğinde gerekli önlemler alınır, gerekiyorsa velisi çağrılarak evine gönderilir. Ancak çok acil hastane müdahalesi gerektiren durumlarda öğrenci okul idaresinin bilgisi dahilinde hemşire gözetiminde en yakın hastaneye götürülür, velisine hemen haber verilir.

Revirlerde kronik rahatsızlığı olan öğrenciler saptanarak dikkatle izlenmekte, ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaç saatleri titizlikle takip edilmektedir.

 Öğrencilerimiz okul faaliyetlerini sürdürdükleri her türlü mekan ve zamanda kaza ve acil durum tanımlamasına giren tüm hallere karşı acil durum sigortası ile güvence altına alınmıştır.

Birçok boyutu olan okul sağlığı sadece öğrencilerin hastalıklarının tedavisini değil yaşam alanlarındaki hijyenin sağlanmasını da içine almaktadır. Okullarımızda düzenli olarak içme, musluk ve havuz sularından örnekler alınarak kimyasal analiz yapılır.