Kayıt Kabul Koşulları

9. SINIFLARA KAYIT-KABUL  :

            Kültür Fen Lisesi 9.sınıfına kayıt yaptırmak isteyen adayların, ilköğretim 8.sınıftan mezun olmaları ve Milli Eğitim Bakanlığınca liselere girebilmek için öngörülen sınavlara katılmaları gerekmektedir.

Adaylar özel okullar kayıt süresince ortaöğretim yerleştirme puanına göre belirlenen taban puanı doğrultusunda okul müdürlüğüne başvurarak kesin kayıt hakkı elde edebilir.

Başarılı öğrenciler ortaöğretim yerleştirme puanı sonuçlarına ve kurumun iç yönergesine göre, çeşitli oranlarda burs ve indirim olanaklarından yararlanabilirler.

ARA SINIFLARA KAYIT-KABUL          :

Diğer resmi ve özel fen liselerinde eğitim gören öğrenciler ara sınıflara nakil başvurusu yapabilirler.

Ara sınıflara kontenjan boşluğuna göre;

10. Sınıfın sonuna kadar özel ve devlet Anadolu liseleri ve fen liselerinden,

11. Sınıftan itibaren ise sadece devlet fen liseleri ve özel fen liselerinden öğrenci nakli kabul edilebilir.

Öğrenci nakil işlemi; öğrencinin lise giriş puanı, okulumuzun yapacağı nakil sınavı ve mülakatlar sonucuna göre gerçekleştirilir.