Matematik

Kültür Lisesi Matematik Bölümü olarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nin de destekleriyle öğrencilerimize bilimsel bir bakış açısı kazandırarak araştırma ve akademik çalışma alışkanlıklarını geliştirecek projelerle TÜBİTAK Ortaöğretim Matematik Olimpiyat Yarışması,
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması, Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması gibi Ulusal ve Uluslararası Proje Ve Olimpiyat Yarışmalarına katılım sağlanmaktadır.