Matematik


GENEL AMAÇLAR

Kültür Lisesi  Matematik Bölümü’nün genel amaçları ;
•    Matematiğin  kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilen
•    Matematiksel düşünme becerisi kazanabilen
•    Problem çözme becerilerini geliştirebilen
•    Matematiksel bilgilerini disiplinler arası kullanabilen ve yaşamla ilişkilendiren
•    Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yerinde ve etkin kullanan
•    Matematiğe ve matematik öğrenimine değer veren
bireyler yetiştirmektir.
ÖZEL AMAÇLAR
Kültür Lisesi Matematik Bölümü’nün özel amaçları ;
Öğrencilerimizin;
•    Matematiğin hayatın içinde olduğunu  fark edebilmelerini,
•    Matematiksel düşünme yeteneklerini  günlük yaşamda karşılaştıkları  problemlerin çözümünde  kullanabilmelerini,
•    Verileri sınıflandırabilmeleri,analiz edebilmeleri ve yorumlayabilmelerini,
•    Yeni bilgilerini mevcut bilgileriyle ilişkilendirebilmelerini,
•    Matematiği,modelleme ve problem çözme sürecinde aktif olarak kullanabilmelerini,
•    Merak edip,sebep-sonuç  dahilinde sorgulayabilmeleri  ve keşfedebilmelerini,
•    Matematik öğreniminde bilgi ve iletişim teknolojilerini  aktif olarak kullanabilmelerini
•    Yüksek öğretime temel olacak  tüm matematik altyapısını  oluşturabilmelerini
sağlamaktır.

 


YÖNTEM
Aktif öğrenmenin temel ilkeleri doğrultusunda işlediğimiz derslerimizde;
•    Öğrencilerimizi  öğrenme sürecinin merkezinde tutarız.
•    Derste mümkün olan en yüksek düzeyde öğrenci katılımını sağlarız.
•    Öğrencilerimizi  aktif halde tutar ve motive ederiz.
•    Ezberden kurtulmaları için ,merak edip  sorgulayan,araştıran ve deneyenerek öğrenmelerini sağlayan etkinlikler kullanırız. 
•    Demokratik bir eğitim atmosferinde öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutarız.
 Ders anlatım notlarımızı,etkinliklerimizi ve ödevlendirmelerimizi okulumuza ait “CATS” sistemine yükleriz. Her öğrenci bu sisteme girerek gelemediği günlerin veya tekrarlamak istediği konuların ders notlarına ve ödevlerine ulaşabilir.
ÖDEV  VE  ÖĞRENCİ TAKİBİ
Her hafta bir önceki haftanın kazanımlarını ölçmeye yönelik ödevler verilir. Öğrencilerimizin haftalık akademik gelişimini takip edebilmek için verilen ödevler ve yapılan küçük sınavlar kontrol edilip öğrencilere geri bildirim verilir.Öğrenme tam gerçekleşmemişse ek çalışmalar planlanır.
KAYNAKLAR
MEB ders kitaplarının yanı sıra bölüm öğretmenlerinin çeşitli yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak hazırladığı ders notları, etkinlikler ve çalışma kâğıtları kullanılmaktadır.
DEĞERLENDİRME
Matematik ve geometri derslerinde, haftalık ders saatlerine göre her dönem iki veya üç yazılı ve en az iki sözlü notu verilir. 1.dönem ve 2.dönemde en az 2 tane olmak üzere deneme sınavları uygulanır. Sözlü değerlendirmeler  sene başında öğrenciler ile paylaşılan sözlü değerlendirme rubriklerine göre, öğrencilerin ders içi performans-ları, ödev performansları, küçük sınavlardaki başarıları, deneme sınavındaki başarıla-rı,sınıf içi etkinlik, ödev, performans görevleri dikkate alınarak  yapılır.

 

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

ULUSAL YARIŞMALAR

TÜBİTAK Ortaöğretim Matematik Olimpiyat Yarışması
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması
Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması

Dünya Matematik Günü
Her yıl Mart ayının ilk çarşambası olan Dünya Matematik Günü’nü matematiğin hayatımızın içinde olduğunu vurgulayan çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Dünya Pi Günü

Öğrencilerimizin matematiğin farklı disiplinler ile ilişkisini keşfetmesine, temel matematik hakkında tarihi bilgileri edinmesine, matematiğe ilişkin farklı bakış açıları geliştirmesine imkân yaratmak amacıyla okulumuzda her yıl 14 Mart’ta çeşitli etkinliklerle Dünya Pi Günü   kutlanmaktadır.