Fen Bilimleri

Kültür Anadolu Lisesi olarak Fizik ,Kimya ve Biyoloji dersleri 9 ve 10. Sınıflarda İngilizce 11 ve 12. Sınıflarda Türkçe anlatılmaktadır. Fizik derslerimiz öğrencilerimizin daha iyi bir temel oluşturup ezberlemeden konuları öğrenebilmeleri için Bilim merkezindeki Laboratuvar çalışmalarına önem verilmektedir. Ayrıca VR gözlük ile bilimin eğlenceli ve heyecan dolu dünyasına yolculuk yapabilmektedirler. Amacımız öğrencilerimizin sınıflarda öğrendikleri teorik bilgileri bilim merkezinde gerçeğe dönüştürüp hayatı boyunca akılda kalmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimiz öğrendikleri teorik ve pratik bilgileri ulusal ve uluslararası yarışmalarda sergileme imkânı bulmaktadır.

Pozitif bilimlerden olan Kimya derslerini 9. ve 10. Sınıf öğrencilerimize kariyer ve yaşam becerisi temelli olarak vermekteyiz. Maddenin temel yapısını ve özelliklerini laboratuvarda uygulamalı olarak göstermekte ve kalıcı bilgi sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimizin bilimsel ve analitik düşünme yönleri gelişmekle birlikte bilime ve teknolojiye olan merakları da artmaktadır.  11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizde ise üniversite hazırlık sürecine ağırlık vermekteyiz. Rehberlik Birimi ve Ölçme-Değerlendirme uzmanlarımız öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için, her öğrencimizle ayrı ayrı hem süreç hem de sonuç odaklı çalışmalar yapmaktadır.

Biyoloji derslerinde amacımız, sadece Türkçe kaynaklardan yararlanmaları değil yabancı kaynaklardan da faydalanabilmeleridir. Öğrencilerin yabancı kaynakları araştırmak istediklerinde akademik dil sorunlarıyla karşılaşmamaları için 9 ve 10.sınıflarda eğitim dili İngilizcedir. Ayrıca öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda desteklenmekte ve büyük başarılar sağlamaktadır. Bu anlamda öğrencilerimizi geliştirmek için bol deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Amacımız sadece bilgiye sahip öğrenci yetiştirmek değil aynı zamanda öğrendiği bilgiyi hayatta kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir.