Fen Bilimleri

Kültür Lisesi Fen Bölümü, ulusal kültür ve değerlerine sahip çıkan, Atatürk ilke ve devrimlerini yürekten benimsemiş öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra, akademik olarak ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek başarıya odaklı ,54 yıllık geçmişine yakışır bir misyonla dünya geleceğine bilimsel ve teknolojik olarak yön verebilecek gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla, öğrencilerimiz akademik çalışmalara ek olarak ,ikinci bir yabancı dili de anadili gibi kullanır, dünyanın her yerinde yürütülen  bilimsel makale ve  proje çalışmalarını yakından  takip eder, bilimsel gezilerle bilime olan ilgi ve heyecanını hep canlı tutar. Girişimcilik kulübü, sosyal sorumluluk projeleri vb çalışmalar ile hayata her yönüyle hazırlanan, öğrenme ve geleceğe yön verme dinamiğini kaybetmemiş öğrenciler yetiştirir.

Fen bölümü bilimsel sergi, konferans ve müzelerin yanı sıra ,öğrencilerimizin ilgi ve istidatları doğrultusunda programlanan  ‘CERN’ uluslar arası  parçacık fiziği laboratuarı ve ‘New Hamsphire Universitesi  ‘SMART BİLİM AKADEMİSİ ‘gibi yurtdışı gezilerini öğrenmenin bir parçası sayar ve her yıl belli sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitimsel geziler düzenler. Ayrıca SMART PROJESİ gibi fen ve matematik alanında öğrencileri eğiten, motive eden, araştırma yapmaya hazırlayan yaz enstitüsüleriyle de ilişki içindedir. Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerimizden istekli olanlar,temmuz ayında bu programa katılarak ,biyoteknoloji ,nanoteknoloji ve uzay bilimleri gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulurlar.

Bu programa dahil olan öğrencilerimiz:

 • Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark eder
 • Yapıcı,yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu kavrar
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma,yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtır.
 • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanır.
 • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınır.
 • Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanır.
 • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları edinir.
 • Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelir.
 • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrar.
 • Laboratuvarda pratik beceriler kazanır.
 • Fizik, Kimya ve Biyoloji uygulamalarını daha iyi anlamasına olanak sağlayacak temel kavram ve yasaları öğrenir,
 • Olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapmak suretiyle araştırma yollarını kavrama , pozitif ve bilimsel bir görüş ve düşünüşe sahip kılacak imkan ve zemin hazırlar,
 • Olayları derinliğine ve kapsamlı düşünebilme, maddenin yapısı ve doğasını anlamaya çalışan bilimin ön kestirme becerisini kazanır,
 • Canlıların temel yapısını kavrama ve sağlıklı yaşama bilincini kazanır,
 • Deney sonuçlarını değerlendirir,
 • Laboratuvarda pratik beceriler kazanır,
 • Öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma alışkanlığı edinirler,