Sosyal Bilimler

Hızla küreselleşen dünyamızda, hangi mesleki alan seçilirse seçilsin, Sosyal Bilimler, değişmenin bilimi olarak öğrencilerin toplum değişimi ve gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlar. Bilgi toplumuna ulaşmadaki en önemli unsurun Sosyal Bilimler olduğuna inanıyoruz.

Özel Kültür Lisesi'nde Sosyal Bilimler Eğitiminin temel amacı bu ihtiyaca yönelik olarak sürekli değişim ve yapılanma gerekliliğidir. Bölümümüzde yapılan özel müfredat çalışmaları bu amaca yönelik olarak  yapılmaktadır.

Bölüm olarak yaptığımız bu çalışmalarda sosyal olayların karmaşıklığı ve çok boyutluluğu göz önüne alınarak disiplinler arası bir bakış açısı ile incelenmesi temel prensibimizdir. Verilen bu eğitim, öğrencilerimize kazandığı tüm  bilgilerde, bütünü görebilmesi  ve öngörü  becerisi sağlamaktadır.

Bu donanımlarla yetişen öğrencilerimizde erişmelerini istediğimiz en üst hedef,  Dünya vatandaşlığı kimliği ile insanlık problemlerine duyarlı ve insan haklarına saygılı bireyler olmalarıdır. Bu bağlamda;

- Çeşitli bakış açıları aracılığıyla Sosyal Bilimler alanlarında araştırma sevgisi  kazandırır,

- Disiplinler arası ve çok yönlü bir yaklaşımla bireylerin bilgi edinme yollarını öğrenmelerine, belli becerileri kazanmalarına ve becerilerini toplumlar arası bir etkileşim ortamı içinde sürdürmelerine destek olur,

- Dünyadaki ekonomik, politik, sosyal, kültürel değişimin / gelişmelerin Türkiye üzerindeki  etkilerini ve Türkiye’nin 21. yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü kavratmış olur,

- Çağımızın gelişen gereksinimlerine yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar,

- Dünyadaki farklı kültürlere saygı ve anlayış düşüncesini oluştururken, ulusal  tarih ve kültürümüz konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırır,

- Kişilik gelişimi, insan ilişkileri, ekonomik verimlilik, yurttaşlık sorumluluğu, değişme ve yaşamla başa çıkma alanlarında yeterlilik kazandırır,

- Öğrencilerin çalışma ve öğrenme, problem çözme ve karar verme, grupla yaklaşma ve yurttaşlık becerilerini geliştirmek, yaratıcılığa öncelik vermelerini gerçekleştirir

- Bilgi kaynaklarını ve kanıtları, farklı disiplinlerin bakış açılarıyla eleştirel olarak  değerlendirir,