Yabancı Dil

Yabancı Dil öğrenmek zor değildir; Esas zorluk öğrenilmiş olanı kullanmada, yani uygulamada ortaya çıkar. Bir başka deyişle, Yabancı Dil kurallarını herkes öğretebilir, önemli olan öğrencileri,  öğrendikleri bilgileri kullanıp üretken kılmaktır. Bunun sırrı ise öğretmenin sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyim zenginliği ile öğrencinin istek ve çalışkanlığıdır. Kültür Lisesinin kuruluşundan beri süregelen dil öğretme hedefi ve politikası öğrencilerin öğrendikleri dili kullanarak iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. Kültür Lisesi bu hedefi gerçekleştirebilecek yetkin öğretmenlere ve deneyime sahiptir.

Dünyadaki Yabancı Dil kullanıcılarının yaşam şekilleri, bu dili kullanma amaçları, nasıl öğrendikleri, sınıflarda tartışılır ve çeşitli uygulamalarla günlük yaşamda kullanım fırsatları yaratılır. Kültürel farkındalık ve işlevsellik önemsenir. Yabancı Dil eğitiminde kullanılan standart modellerin yanı sıra günlük yaşamda ,sanatta, iş ve eğitim dünyasında, medyada, bilimde  ve edebiyatta kullanılan diğer örnekler de gösterilir. Yabancı Dilin değişik kullanım işlevleri, değişik dilbilgisi, sözcük söyleyiş özellikleri ve şekilleri dikkate alınarak sunulur.

ÇEŞİTLİLİK

 • Farklı düzey ve çeşitlilikte metin ve materyaller kullanılır.
 • Konular sınıf içi aktiviteler ile verilir ve pekiştirilir.
 • Öğrencilerin özel ve farklı projelerle dil yetkinliği arttırılır.
 • Öğrencilerin 4 dil becerisini geliştirmek üzere öğrenci merkezli metotlar kullanılarak derslerde canlandırmalar , münazaralar, grup çalışmaları, istasyon çalışmaları ve de ikili çalışmalar uygulanır.
 • Öğrencilerimizin gelişimini  objektif olarak gözlemleyebilmek  için Cambridge Sınavları ile değerlendirilirler.

ENTEGRASYON

 • Okuma –yazma, dinleme-konuşma becerilerinin yaşama geçirilmesi sağlanır.
 • Bir beceriden diğerine kolaylıkla geçişin sağlanabilmesi için uyum çalışmaları yapılır.
 • Diğer bilimlerle bağlantılar kurulur .
 • Öğrencilere; çalışmalardaki neden sonuç ilişkisi gösterilerek araştırmaya yönlendirme yapılır.
 • Öğrencinin sürece katılmasını sağlayacak çalışma materyalleri seçilir.
 • Dil öğreniminde sorumluluk almanın önemini kavramaları sağlanır.

KİŞİSEL GELİŞME

 • Kendine güvenme ve böylece rahat iletişim kurabilme yetisi kazandırılır.
 • Kültürel bilinç kazanmaları sağlanır.
 • Öğrendiklerini yaşama geçirebilmelerini sağlayacak ortamlar düzenlenir.
 • Dil pasaport edinmeleri hedeflenir.

LİSEDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ;

 • Resmi veya anadili İngilizce olan ülkeler hakkında genel bilgi sahibi olurlar.
 • Okutulan kitaplarda konusu geçen ülkelerin - Hindistan, Amerika, İngiltere, Afrika vb- müziği, resmi, edebiyatı, modası, gelenekleri, dini, milli ve dini bayramları vb hakkında bilgi sahibi olur ve kendi kültürleriyle karşılaştırırlar.
 • Okudukları kitapları daha iyi anlamak amacıyla kitaplarda geçen olayları araştırır, ve bu olayların nedenlerini ve sonuçlarını tartışarak ders çıkartırlar. (Dünya Savaşları, Amerika'da yaşanan ekonomik kriz, Amerikan iç savaşı, ırk ayrımcılığı gibi).
 • Ünlü yazarlar hakkında bilgi sahibi olur ve eserlerini okurlar. (John Steinbeck, Roald Dahl, George Orwell, Lois Lowry gibi)
 • Kurgusal olarak çağdaş şiirler (okunan roman veya oyunla tema bakımından ilişkili olarak) , çağdaş oyunlar, değişik kültürlere ait yazarlar tarafından İngilizce yazılmış romanlar (Chandra, Holes, Animal Farm gibi), Yunan / Romen mitolojik hikayeler, değişik kültürler hakkında değişik yazarlara ait çağdaş hikayeler, Yunan /Romen ve Latin Amerika'dan fabllar (Hummingbird vb), çeşitli konularda yazılmış mektuplar okurlar. Kurgusal olmayan düzyazı türlerinde ise sosyal ve ekonomik konular içeren makaleler, deneme türünde yazılar, biyografiler ve otobiyografiler okurlar.
 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanabilirler. (hikaye, rapor, makale gibi).
 • Her sene en az iki roman ve tüm İngilizce eğitimleri süresince en az iki oyun okumuş olurlar.
 • İngilizce yapılan panel ve münazaralara katılırlar.