Görsel Sanatlar

Okulumuzda Görsel Sanatlar (Resim) Dersi Hazırlık sınıfı hariç tüm seviyelerde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Temel amacımız; öğrencilerimizin özgüveni gelişmiş, uygar, kendilerini olumlu bir şekilde ifade eden, sanatın dünya içindeki yeri ve önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştiren, duyarlı bireyler olarak toplumumuzdaki yerlerini almalarıdır.

Bölüm hedefleri

  • Resim derslerimizde; insan figürü siyah-beyaz çizim,  portre, lavı resim, peyzaj, natürmort, kompozisyon, perspektif gibi temel sanat konularıyla birlikte öğrencilerimizin kendilerini farklı tekniklerle ifade etmeleri için yağlı akrilik ve suluboya, heykel, baskı gibi birçok farklı temel sanat teknikleri ile çalışılır. Atölyemiz okul saatleri içinde tüm öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Resim kulüpleri öğrencilerin sanatla paylaşım sürecini arttırmaktadır. Ayrıca resim sergileri ile öğrencilerimizin sanat ortamı içinde olmaları ve sanatsal etkinliklere katılımları sağlanır.

       • Kişisel ifade ve iletişim yoluyla, değişik sanat ortamında, teknik ve yaratıcı yetenekleri geliştirirler.

       • Sanatsal estetik bilinç kazanırlar.

      • Tasarımın elementlerini ve kurallarının arasındaki ilişkiyi anlar ve algılarlar.

      • Sanatı; değişik dünya kültürleri ve değişik tarihsel dönemleri kapsamında öğrenerek,  görsel sanatlara ilgi ve takdir duygusu geliştirir.

      • Sanatın evrenselliğini kavrar. Hem kendi yerel çevresinde, hem de dünya çapında, sanatı korur, destekler ve takdir eder.

     • Sanat formunda yeni geliştirilen teknolojilerin sunduğu geniş olanakları keşfeder.

     • Bireysel ve grup çalışmaları yoluyla almış oldukları eğitim ile görsel sanatın değişik alanlarını keşfederek kendilerini bu yönde geliştirirler.

    • Sınıfta öğrenilmiş ve kazanılmış beceri ve bilgileri, farklı alanlara da adapte ederler ve kullanırlar.