Müzik

  • Müzik derslerinde müfredat programı çerçevesinde; Milli bayram, Anma günleri ve haftalarda hazırlanan programlar sayesinde Atatürk sevgisini, milli duyguları, özel günlerin coşkusunu müzik yoluyla ifade edebilmelerini sağlamak temel amacımızdır. Öğrencilerin müziğe ilgisinin yönünü ve yeteneğinin derecesini kavramaya çalışıp, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları  yönlendirmeyi amaçlamaktayız.

Bölüm Hedefleri

• Türk ve Batı Müziği tarihi ve dönemlerini  bilir.

• Müzik biçim ve türlerini işitsel ve görsel olarak tanır, ayırt eder, dinleme becerilerini geliştirir.

• Müzik kuramlarını öğrenir.

• Müzik eğitimi süresince kazandığı bilgi ve becerileri yaşamında kullanabilir.

• Grup ve bireysel olarak yaptıkları müzik çalışmalarında; paylaşımcı, disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanır,

• Müzik eğitimi ile aldıkları bilgileri diğer sanat dalları ile ilişkilendirerek sentez yapabilirler.

• Müzik kazanımları ile zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan farkındalık yaratırlar.

• Müzik disiplini ile farklı disiplinleri karşılaştırma, mantıklı düşünme, yapıcı eleştiri ve değerlendirme becerisine sahip olurlar.

• Enstrüman çalışmaları ile milli bayram ve anma günlerinde sorumluluk almayı bilirler.

• Geleneksel Türk Müziği ve Halk Müziğimiz hakkında bilgi sahibi olup, ulusal ve evrensel düşünme becerisi kazanırlar.