Beden Eğitimi

Özel Kültür Lisesinde yapılan, beden eğitimi ve spor çalışmalarıyla, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirli bir spor branşına yönlendirir, sporcu-öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak  spor faaliyetlerine katılmalarını sağlarız. Onların gelişim özelliklerini de göz önünde tutarak birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlarız.

 Atatürk’ün ve Düşünürlerin, Beden Eğitimi ve Spor konusunda söyledikleri sözler başarı hedefimizdir.Bu bağlamda öğrencilerimiz:

• Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirir ve geliştirir. 
• Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir, 
• İyi duruş alışkanlığı edinir,
• Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilir, 
• Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapar,
• Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olur,
• Milli bayramlar ve Kurtuluş Günlerinin anlamını ve önemini kavrama, törenlere katılmaya istekli olur,
• Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak, boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olur,
• Temel sağlık kuralları ve ilkyardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve 
alışkanlıklar edinir,
• Tabiatı severek temiz hava ve güneşten faydalanır,
• İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilmelerini sağlar
• Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapar,
• Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verir,
• Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve ahlaksızlığın karşısında olur,
• Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinir,