Kayıt Kabul Koşulları

Hazırlık sınıflarımıza kayıt yaptırabilmek için, adayların, ortaokul 8. sınıftan mezun olmaları, TEOG'a girmiş ve okulca belirlenen taban puanını almış olmaları gerekmektedir. Adaylar, sınav sonuçları değerlendirilerek, kontenjan dâhilinde okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.

Hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, velilerinin yazılı başvurusu üzerine yapılacak Türkçe (Yazılı) ve İngilizce (Yazılı/Dinleme-Okuma-Anlama) sınavları sonucunda, 9. sınıftaki dersleri izleyebilecek düzeyde olduğunun anlaşılması halinde doğrudan 9. sınıfa kayıt yaptırabilirler. Sınav sonuçlarında başarılı olmanın esası her iki dersin notlarının 70 puan olmasıdır.

Dengi okullarda hazırlık sınıfı okumuş ve başarılı olmuş öğrenciler de, 9. sınıflarımıza başvurarak, okulumuzun hazırladığı Düzey Belirleme Sınavı ve görüşme sonucuna göre kontenjan dahilinde nakil yaptırabilirler.

Okulumuzun statüsüne uygun olarak öğretim yapan diğer resmi ve özel okullardan ara sınıflarımıza nakil başvurusu yapılabilir. Dengi okullardan ara sınıflara nakillerde, okulumuzun Düzey Belirleme Sınavı ve görüşme sonucuna göre kontenjan dâhilinde geçiş gerçekleştirilebilir.